Dziesięciu nowych adwokatów w izbie koszalińskiej


Uroczyste ślubowanie 10 adwokatów, którzy w marcu tego roku złożyli egzamin zawodowy odbyło się 7 lipca 2017 r.  w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Nowi adwokaci to: Daria Głowacka, Justyna Gołda, Anna Kątnik-Mania, Ewa Werenc, Barbara Kuzdra, Bogusław Kowcun, Marcin Malinowski,  Jacek Pracz,  Anna Rubanowicz, Mariusz Przewrocki.

Obecnych na uroczystości powitał adw. Ryszard Bochnia, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, akcentując jak ważne i doniosłe jest znaczenie roty ślubowania i jakie wyzwania czekają nowych adwokatów - nie tylko w zakresie niesienia pomocy prawnej klientom i rozwiązywania trudnych problemów prawnych, ale także budowania wizerunku całej Adwokatury. Zaakcentował także rolę etyki adwokackiej, która winna przyświecać w zawodowej drodze adwokata, budując zaufanie do zawodu i podkreślając  jego godność. Dziekan pogratulował także nowym adwokatom dobrze zdanego egzaminu życząc im sukcesów zawodowych.

Na uroczystości była także obecna adw. Elżbieta Nowak, wiecedziekan ORA w Koszalinie, pełniąca funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Przybyli też patroni i członkowie rodzin nowych adwokatów.

Adw. Ryszard Bochnia dokonał uroczystego aktu ślubowania, a nowi adwokaci złożyli podpisy pod protokołem. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie upominków, które dla ślubujących adwokatów przygotowały wydawnictwa Wolters Kluwer i CH Beck

ORA w Koszalinie, w dowód uznania za najlepiej zdany egzamin adwokacki wśród ślubujących,  ufundowała dla adwokata Jacka Pracza prezent w postaci pióra ze stosowną dedykacją.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Elżbieta Nowak także pogratulowała nowym adwokatom dobrych wyników na egzaminie adwokackim podkreślając, iż są one zwieńczeniem ich trudu i pracy włożonej podczas odbywania aplikacji. Zaznaczyła też, iż ORA w Koszalinie przykłada ogromną wagę do procesu szkolenia, wysoko stawiając poprzeczkę aplikantom tak w zakresie poziomu nauczania, sprawdzania wiedzy, jak i frekwencji na zajęciach. Wspomniała o integracji środowiska aplikantów w izbie, co winno mieć też przełożenie na ich przyszłe relacje zawodowe. Życzyła nowym koleżankom i kolegom  sukcesów w pracy.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne pamiątkowe zdjęcie.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry