Gdańska izba zaprasza na spotkanie z prof. Basmadji, mieszkańcem Aleppo


Pomorska izba adwokacka zaprasza na spotkanie z prof. Khaledem Basmadji, Syryjczykiem. Profesor jest artystą malarzem, podczas spotkania 31 stycznia będzie można zakupić jego obrazy, odbędzie się także zbiórka charytatywna na rzecz mieszkańców Aleppo. 

Adwokatura Pomorska, realizując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, włączyła się w pomoc mieszkańcom Aleppo i zbiórkę pieniędzy, które zostaną przekazane organizacjom humanitarnym niosącym pomoc Syrii. By przyblizyć darczyńcom sytuację mieszkańców Aleppo, gdańska izba proponuje spotkanie z profesorem Khaledem Basmadji.
 Zapraszają na nie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Komisja Kultury oraz Komisja Pro Bono Pomorskiej Izby Adwokackiej. 

Prof. Basmadji od 2012 roku mieszka w Gdańsku. Urodził się w 1944 roku w Aleppo, mieście położonym na północy Syrii, gdzie żył i dorastał. Po uzyskaniu średniego wykształcenia wyjechał do Polski, gdzie kształcił się, aż do otrzymania doktoratu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Powrócił z poznaną we Wrocławiu żoną do Syrii i tam pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Aleppo, uzyskując tytuł profesora.


Jego dzieci również kształciły się w Polsce. Córka jest naukowcem na Politechnice Rzeszowskiej, syn – pianistą, reprezentującym Polskę w XVI Konkursie Chopinowskim. 
Profesor Basmadji w Aleppo był szefem laboratorium, kierował Instytutem Mikrobiologii. W swojej działalności był często łącznikiem Syrii z Polską. Jego artystyczna dusza znalazła również ujście w malarstwie – którym zajął się już podczas studiów.
 W 2012 roku przyjechał na wakacje do dzieci mieszkających w Polsce. Do Aleppo już nie wrócił – wybuchła wojna, zamknięto lotniska. Od tego czasu mieszka w Polsce – w wyniku wojny utracił życiowy dorobek.

Profesor Basmadji opowie o burzliwych dziejach Syrii oraz o tym, jak wyglądało życie w Aleppo przed działaniami wojennymi. 
Podczas spotkania z profesorem będzie możliwość zakupu obrazów jego autorstwa, odbędzie się również zbiórka pieniędzy na pomoc mieszkańcom Aleppo.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 stycznia, z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, przy ul. Korzennej 33/35, w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. 


Poniżej zdjęcia prac prof. Basmadji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/