Głos ORA w Krakowie w dyskusji nad zmianami w kpk

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zabrała głos w dyskusji nad postulowanymi zmianami w kodeksie prawa karnego, popierając stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, wyrażone w czasie spotkania władz samorządu w ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. 

ORA w Krakowie popiera postulat złagodzenia kar porządkowych, jakie sądy mogą nakładać na adwokatów za niewłaściwe zachowanie podczas rozprawy. ORA poddaje też postulat modyfikacji terminu do wniesienia apelacji w sprawach zawiłych oraz potrzebe uchylenia modyfikacji art. 449 a kpk.

(zobacz stanowisko ORA w Krakowie)

 

(czytaj relację ze spotkania z ministrem sprawiedliwości)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry