Gruzja: debata o współpracy organizacji pozarządowych z adwokatami


Konferencja na temat współpracy organizacji pozarządowych oraz środowisk prawniczych w krajach grupy Wyszehradzkiej i Gruzji odbyła się 19 -20 września w Tbilisi. Organizatorami byli The Global Newtwork for Public Law, Fundacja Wyszehradzka oraz Rząd Holandii. 

Na zaproszenie organizatorów Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie reprezentowała na konferencji wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk prawniczych oraz organizacji pozarządowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Gruzji. W ramach wystąpień i paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia praw człowieka oraz jego godności. Dyskutowano o skutecznych sposobach budowy społeczeństwa obywatelskiego i roli w tym zakresie organizacji samorządowych oraz prawniczych. Wymieniano także doświadczenia z zakresu współpracy organizacji samorządowych z samorządami prawniczymi. – Dzisiaj synergia organizacji pozarządowych i samorządów prawniczych to wymóg czasu i najlepszy sposób na skuteczne działanie obu środowisk. Dlatego ważne jest to, aby dzielić się doświadczeniami na temat współpracy ngos-ów i prawników w różnych krajach, szczególnie w tych, w których demokracja ciągle krzepnie i pojawiają się zakusy na podważenie jej fundamentów – podkreśla Sylwia Gregorczyk- Abram, która opowiedziała o różnych modelach współpracy pomiędzy adwokatami i organizacjami pozarządowymi, w tym o współpracy w ramach uniwersyteckich klinik prawa, oraz moderowała dyskusję na ten temat.

Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie samej działalności samorządowej z koleżankami i kolegami z Gruzji w obszarze szkolenia aplikantów, komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości oraz działania poszczególnych organów samorządu adwokackiego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie od ponad roku intensywnie współpracuje z organizacjami samorządowymi, zwiększając obszary i zakres tej działalności. – Współpraca z organizacjami samorządnymi bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek adwokatury w społeczeństwie. Kształtujemy w ten sposób obraz nie tylko naszej fachowości, ale także naszej wrażliwości na ludzkie potrzeby – mówi wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski