I Bal Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie


Z inicjatywy samorządu aplikantów adwokackich i przy wsparciu finansowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie 27 stycznia 2017 r. odbył się I Bal Aplikantów Izby Adwokackiej w Lublinie. 

Goście, którzy licznie przybyli (ponad 150 osób), bawili się w hotelu In Between. Bal otworzył adw. Stanisław Estreich, dziekan  ORA w Lublinie. Uczestników powitali też organizatorzy balu: apl. adw. Paweł Olszak, przewodniczący samorządu aplikantów i apl. adw. Wioleta Bojar. W imieniu adw. Jacka Treli, prezesa NRA, życzenia szampańskiej zabawy przekazał adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA. Po części oficjalnej aplikanci ruszyli na parkiet. Tańce i pląsy przy doskonałej muzyce trwały do rana. Wszystkim dopisywał humor, a wesoła atmosfera sprzyjała wyśmienitej zabawie.   

Należy mieć  nadzieję, że  ta inicjatywa zapoczątkuje tradycję balów  i wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń  w lubelskiej Izbie, stanowiąc możliwość  zintegrowania środowiska aplikanckiego.

apl. adw. Paweł Olszak

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/