I Częstochowska Konferencja Prawnicza

I Częstochowska Konferencja Prawnicza pod tytułem „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa" odbyła się 1 marca. Jej organizatorami byli: Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.

W konferencji brali udział sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni.

Konferencję zaszczycił prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Stanisław Zabłocki wraz z małżonką. Sędzia Zabłocki w swym wystąpieniu podkreślał, iż wartością jest otwarcie środowisk prawniczych na dialog społeczny, przy istniejącym wsparciu obywateli dla sędziów w trudnych dla nich czasach.

W panelu uczestniczyli sędzia Małgorzata Brzózka-Chamala, od niedawna wiceprezes oddziału śląskiego „Iustitii”, prokurator Robert Wypych ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, przedstawiciel Izby Adwokackiej wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński oraz wicedziekan Izby Radców Prawnych r. pr. Tomasz Głębocki.

Bardzo ciekawe referaty wygłosili: adw. Adam Kasperkiewicz – „Palestra – depozytariuszem polskiej demokracji”  oraz radca prawny Andrzej Toll – „Refleksje nad stanowieniem i stosowaniem prawa w kontekście formuły Radbrucha”, natomiast sędzia Cezary Dziurkowski wprowadził wszystkich w „Standardy etyczne prawników wobec konstytucyjnych pryncypiów państwa demokratycznego – na przykładzie USA”.

Kończąc debatę uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko, że organizatorzy, tj. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu będą podejmować kolejne inicjatywy służące integracji prawników, w tym również nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z prawnikami będącymi pracownikami naukowymi. Celem integracji ma być  stworzenie forum do prowadzenia dyskusji na istotne dla prawników tematy, wymianę pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi praktycznych doświadczeń w stosowaniu prawa, prezentowanie opinii co do doskonalenia procesów stanowienia prawa oraz krzewienie w lokalnej społeczności wiedzy o prawie i misji poszczególnych zawodów prawniczych.

Konferencja w zgodnym odczuciu uczestników zapoczątkowała integrację środowiska częstochowskich prawników. Dlatego też organizatorzy podejmą działania w celu organizacji II Częstochowskiej Konferencji Zawodów Prawniczych, jednocześnie proponując wstępnie jako datę kolejnej konferencji – dzień 6 marca 2020r.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry