I Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu


Gala finałowa I Festiwalu Praw Człowieka odbyła się 27 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Wydarzenie zorganizowało tamtejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, a patronat objęły m.in. Izba Adwokacka w Opolu oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Nauczyciele i młodzież z 15 placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) przygotowali pantomimy, sztuki teatralne, reklamy, filmy, plakaty oraz rysunki. Wszystkie prace miały wspólny mianownik – chodziło o prawa człowieka. Z uwagi na dużą liczbę uczestników, oceny prac dokonała już 19 kwietnia 17-osobowa komisja konkursowa. W jej składzie znaleźli się członkowie Izby Adwokackiej w Opolu, tj.: adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz, adw. Adam Widłak, adw. Krzysztof Kiełbicki i adw. Jacek Różycki. Po wielogodzinnych obradach udało się dokonać oceny każdej z kilkuset prac. Zadanie nie należało do łatwych. Szczególnie zważywszy na mnogość kategorii wiekowych, jak również tematycznych. Przede wszystkim jednak z uwagi na niebywale wysoki poziom wszystkich dzieł.

Członkowie jury zgodzili się, iż wartość edukacyjna tego rodzaju inicjatyw jest bezcenna. Stanowi bowiem najlepszy sposób na popularyzację wiedzy o wolnościach i prawach każdego człowieka. Młodzi ludzie pozostają autentycznie zainteresowani zagadnieniem, ponieważ to po ich stronie znajduje się inicjatywa. Innymi słowy, są to wydarzenia o wysokim stopniu efektywności.

I Festiwal Praw Człowieka został objęty patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Izby Adwokackiej w Opolu oraz Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Projekt wsparły Amnesty International Polska, Fundacja Wiedzieć Więcej i Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu ufundowała dla uczestników atrakcyjne nagrody, a działająca przy Radzie Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich aktywnie zaangażowała się we współorganizację projektu.

Wierzymy, że edukacja prawna młodzieży stanowi podstawowy wyraz misji Adwokatury.

Podczas wczorajszej Gali finałowej Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej reprezentował adw.. Jacek Różycki.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski