I Łódzkie Forum Mediacji w Administracji

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają do udziału w  I Łódzkim Forum Mediacji w Administracji, które odbędzie się 27 czerwca 2017r. w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12.

Mediacja jako narzędzie łagodzenia konfliktów zyskała popularność w wielu systemach obcych. Na skutek zmian legislacyjnych dokonanych nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. mediacja będzie mogła być wykorzystywana także w rodzimym systemie prawnym. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat mediacji i możliwości wykorzystania jej potencjału w sprawach administracyjnych.

Konferencja skierowana jest do praktyków, pracowników organów administracji publicznej, a także do osób, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania spraw administracyjnych. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu adwokackiego oraz władz miasta.

Udział w wydarzeniu ma charakter bezpłatny i oraz zapewnia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

czytaj program

zobacz plakat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski