II Bożonarodzeniowy koncert izby warszawskiej


II Koncert Bożonarodzeniowy warszawskiej izby odbył się 15 grudnia br. Organizatorem była Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Warszawie.

Na przedświąteczne wydarzenie przybyło liczne grono adwokatów i aplikantów adwokackich, w tym przedstawiciele Rady. Organizatorzy doliczyli się ponad 100 gości.  W programie imprezy aplikanci adwokaccy wszystkich lat zaprezentowali ciekawy i zróżnicowany świąteczny repertuar, obejmujący zarówno tradycyjne polskie kolędy, świąteczne utwory – Franka Sinatry, Andie’go Williamsa, Cliffa Richardsa czy Jacka Kaczmarskiego - jak i wiersze własnego autorstwa.

Atmosfera tego koncertu podobnie, jak i w poprzednim roku była wyjątkowa. Gromkie brawa padały po każdym z występów. Publiczność była zachwycona profesjonalizmem, zaangażowaniem, wysokim poziomem występów oraz różnorodnością repertuaru.

Przepiękne utwory o tematyce świątecznej, kolędy i pastorałki zaśpiewali aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. Anna Stafiej, apl. adw. Marta Pisarska, apl. adw. Sylwia Swoboda, apl. adw. Aleksandra Iskra, apl. adw. Mateusz Korteweg,  apl. adw. Mikołaj Orzechowski,. apl. adw. Tuan Pham, apl. adw. Jerzy Ferenz, apl.adw. Dominika Tomaszewska oraz adw. Katarzyna Majer-Gębska - główny organizator i reżyser koncertu.

Koncert poprowadzili apl. adw. Dominika Tomaszewska oraz apl. adw. Robert Bednarczyk. 

Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy wykonali wraz z dziekanem Orlińskim kolędę „Bóg się rodzi”.

Wykonawcom towarzyszył pianista Michał Bruliński.

Koncert został owacyjnie przyjęty zarówno przez adwokatów, jak i aplikantów adwokackich.  Wielkie podziękowania należą się osobom, bez których realizacja niniejszej inicjatywy nie doszłaby do skutku, przede wszystkim  adw. Pawłowi Rybińskiemu, dziekanowi ORA w Warszawie oraz adw. Andrzejowi Orlińskiemu, wicedziekanowi. Koncertu wysłuchali także adw. Grzegorz Majewski, adw. Aleksander Krysztofowicz i adw. Anisa Gnacikowska.

Nagrody książkowe dla wykonawców zostały ufundowane przez wydawnictwa Wolters Kluwer oraz C.H. Beck.

Pomysłodawczynią wydarzenia jest adw. Monika Rajska, przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki oraz apl.adw. Dominika Tomaszewska,członek Komisji, starosta II roku aplikacji.

adw. Monika Rajska,

adw. Katarzyna Majer-Gębska,

apl. adw. Dominika Tomaszewska 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/