II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego skupionych w oddziałach regionalnych całej Polski odbyło się 20 listopada w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Gospodarzem spotkania był dziekan izby adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz, który od roku przewodniczy Śląskiemu Forum Samorządów Zawodów zaufania Publicznego.

W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lekarskiego, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, aptekarzy, adwokatów i notariuszy, inżynierów i architektów, rzeczników patentowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów należących do Łódzkiego, Opolskiego i Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz w Mazowieckim, Małopolskim i Śląskim Forum  Zawodów Zaufania Publicznego.

W Sali Sejmu Śląskiego zebrało się prawie 100 osób, które rozpoczęły spotkanie odśpiewaniem hymnu narodowego, aby uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji przyjęto również uchwałę dla uczczenia pamięci przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, którzy swoją pracą i walką budowali niepodległość i państwowość po 123 latach niewoli.

Procedowano również nad trzema uchwałami dotyczącymi tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwa wykonywania zawodu oraz szczepień ochronnych. Szeroko omawiano również kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych. Zgromadzeni ustalili kolejne miejsca spotkań Samorządów oraz przyjęli ramy organizacyjne swojej działalności wyłaniając ze swojego grona Prezydium, którego pracami koordynować będzie dr Jacek Kozakiewicz. C

ałość spotkania przeplatana była śpiewanymi przez uczestników pieśniami patriotycznymi pod przewodnictwem muzycznym dr Grzegorza Górala.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski