II Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Drugie spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem adwokata Romana Kusza, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, odbyło się 12 czerwca.

Tematem przewodnim spotkania było zaufanie i jego rola w wykonywaniu zawodu. Tym razem Forum odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Adw. Jerzy Pinior zwrócił szczególną uwagę na wspaniałą historię Sali Sejmu Śląskiego, uroczystość i dostojność tego miejsca, a także podkreślił, że dla adwokatury katowickiej jest to miejsce szczególne, ponieważ to właśnie w tej sali co roku nowi aplikanci adwokaccy składają swoje ślubowanie.

Następnie profesor Zygmunt Tobor przemawiał na temat istoty zaufania, a także jego ogromnej wagi przy wykonywaniu zawodów zaufania publicznego. Pan Profesor zwrócił uwagę na problem stanu zaufania w społeczeństwie i równoczesną ciągłą potrzebę pracy nad budowaniem kultury zaufania, której brak może doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk.

Głos zabrał także sędzia Jarosław Gwizdak, który również poruszył kwestię istoty zaufania w społeczeństwie, a także tego w jaki sposób możliwe jest budowanie zaufania w sytuacjach dnia codziennego i jak ważne jest dostrzeganie wokół nas osób godnych zaufania.

Na koniec spotkania dr n. med. Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, przedstawił relację z Ogólnopolskiego spotkania organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego, które odbyło się 6 czerwca br. w Łodzi, a także zapowiedział, że następne ogólnopolskie spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na dzień 23 listopada w Katowicach. Uczestnicy forum wyrazili również chęć zaproszenia przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z miast, które do tej pory nie uczestniczyły w ogólnopolskich spotkaniach.

Kolejny termin Forum został wyznaczony na 26 września 2018 roku na godzinę 16.30, kiedy to ma być kontynuowana dyskusja na temat zaufania. Po panelu dyskusyjnym, o godzinie 18.00 zaplanowany został uroczysty koncert muzyczny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry