III Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu

"Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie" - pod takim hasłem odbył się w Kędzierzynie-Koźlu III Festiwal Praw Człowieka. Festiwal od początku wspiera Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Młodzież z całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (od przedszkoli po licea) tym razem tańczyła, śpiewała, grała, nagrywała filmy i malowała w pełni świadomie nawiązując do tematyki praw osób niepełnosprawnych.

Na sali obecni byli najważniejsi przedstawiciele władz samorządowych Opolszczyzny - marszałek Andrzej Buła oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego - wicestarosta Józef Gisman. Władzę sądowniczą reprezentowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska z Sądu Okregowego w Opolu. W imieniu Rrzecznika Praw Obywatelskich stawiła się pełnomocniczka terenowa RPO we Wrocławiu Katarzyna Sobańska-Laskowska, natomiast Amnesty International Polska reprezentowała Anna Kulikowska - menadżerka do spraw Programowych i Edukacji Praw Człowieka.

Mecenas Andrzej Sieradzki reprezentował Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej reprezentował adwokat Jacek Różycki. Wszystkie w/w instytucje objęły Festiwal swoim patronatem.

Podsumowując III Festiwal mecenas Różycki nade wszystko podziękował młodym ludziom - za wzruszenie, które wywołały ich występy. Powiedział także, że nie sposób przecenić znaczenia tej pięknej edukacyjnej inicjatywy i wyraził przekonanie, że popularyzacja takich wydarzeń pomoże dodać odwagi wszystkim innym nauczycielkom i nauczycielom w kraju.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry