In Gremio o TK

Ukazał się kolejny numer wydawnictwa „In Gremio”. Tematem wiodącym jest dyskusja szczecińskich przedstawicieli zawodów prawniczych na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

W numerze relacja ze spotkania rady programowej pisma, które odbyło się na początku grudnia 2015 r. Szczecińscy reprezentanci niemal wszystkich zawodów prawniczych (obecni byli: Roman Czernikiewicz – prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, Ryszard Iwankiewicz – prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Grzegorz Jankowski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Alicja Kujawa – dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Włodzimierz Łyczywek – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie oraz Józef Skoczeń – Prokurator Apelacyjny w Szczecinie). Największą część dyskusji poświęcono Trybunałowi Konstytucyjnemu i zawirowaniom towarzyszącym wyborowi nowych sędziów.

Ponadto w numerze radca prawny dr Maciej Skotarczak przedstawia etyczne aspekty marketingu usług prawniczych. Nie zabraknie również cyklicznych artykułów w rubrykach „Język na wokandzie”, „Z repertorium rzecznika” oraz szereg relacji z wydarzeń z życia szczecińskiego środowiska prawniczego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/