Izba Adwokacka w Olsztynie świętowała 100-lecie Adwokatury

Izba Adwokacka w Olsztynie wraz z zaproszonymi gośćmi 6 października uroczyście świętowała 100-lecie Polskiej Adwokatury.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez Metropolitę Warmińskiego abp. dra Józefa Górzyńskiego, przy udziale 4 księży, co podkreślało doniosły charakter tej uroczystości. Msza św. została odprawiona w intencji Polskiej Adwokatury – w tym adwokatów i aplikantów z Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, a słowa modlitwy wiernych przygotował i wygłosił adw. Jerzy Sołdan. Homilię wygłosił abp Górzyński. Po mszy świętej jej uczestnicy udali się do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, gdzie miała miejsce jubileuszowa gala.

Sala olsztyńskiej filharmonii była wypełniona. Po wprowadzeniu sztandaru Izby Adwokackiej w Olsztynie i po Hymnie Narodowym, głos zabrał gospodarz imprezy, dziekan ORA w Olsztynie adw. Stefan Salamon. W sposób niezwykle barwny przedstawił historię polskiej Adwokatury po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pokazując jak wielką rolę w tworzeniu polskiego prawa oraz w budowaniu polskiej państwowości i samorządności mieli polscy adwokaci. Wiele znanych z historii osób było adwokatami, wielu adwokatów było prześladowanych za obronę osób represjonowanych, wielu wykazało się bohaterską postawą w najtrudniejszych czasach. Dziekan Salamon przypomniał, że Adwokatura musi być niezależna, by mogła pełnić powierzoną jej misję.

Do przemówienia dziekana nawiązywali kolejni mówcy jubileuszowego wieczoru: adw. Jacek Trela, prezes NRA, dr Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dr Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Adw.

Po części oficjalnej miał miejsce wspaniały koncert pełnego składu orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Dyrygował orkiestrą dyrektor filharmonii maestro Piotr Sułkowski, a tematem przewodnim koncertu była muzyka filmowa. Po koncercie uczestnicy udali się na poczęstunek, który był jednocześnie okazją do miłych spotkań i rozmów. Sponsorem wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na jubileuszową uroczystość przybyli m.in.: adw. Jacek Trela - prezes NRA, adw. Sławomir Ciemny - przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, członkowie NRA: adw. Anisa Gnacikowska – zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz – członek NRA i przewodnicząca CZW, adw. Andrzej Siemiński – doradca Prezesa NRA , adw. Stanisław Kłys - członek NRA. Obecni byli dziekani Izb Adwokackich: adw. Ryszard Bochnia – dziekan Izby Koszalińskiej, adw. Janusz Steć – dziekan Izby Siedleckiej, adw. Dariusz Kłos – wicedziekan Izby Pomorsko-Kujawskiej, adw. Marek Karczmarzyk – wicedziekan Izby Pomorskiej. a także poprzedni dziekani ORA w Olsztynie: adw. Kazimierz Wyczesany i adw. Andrzej Kozielski.

Gośćmi byli również m.in. dr Gustaw Marek Brzezin - marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (współorganizator imprezy), pani Anna Wasilewska  - poseł na Sejm RP, dr Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, prof. dr hab. Ryszard Górecki – rektor UWM w Olsztynie, dr Agnieszka Górska – rektor  WSIiITWP w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski - wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Alicja Jaszczak-Sikora - wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, prokurator Cezary Fiertek - Prokurator Okręgowy w Olsztynie, dr hab. Justyna Karaźniewicz  - p.o. dziekan Wydziału Prawa UWM w Olsztynie.

W ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, izba olsztyńska zorganizowała w tym roku także Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym, Rejs Adwokacki im. M. Budzanowskiej po Jezioraku i Toga Golf w Naterkach k/Olsztyna. Uczestnikom tych imprez zawsze towarzyszyło jubileuszowe logo Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Adw. Jerzy Dobrzański

Wicedziekan ORA w Olsztynie


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry