Izba Adwokacka w Olsztynie świętowała 65-lecie


Adwokaci i aplikanci adwokaccy należący do Olsztyńskiej Izby Adwokackiej świętowali 24 października w Iławie jubileusz 65-lecia tej Izby.  

Udział w jubileuszu wzięli dostojni goście, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi NRA: adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Trela, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Obecny był także adw. Jacek Ziobrowski prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Przybyli także przedstawiciele, głównie dziekani, wszystkich  izb adwokackich, marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz sędzia Wacław Bryżys, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, a także Lech Ciarkowski, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej przez misjonarzy oblatów w pięknym, XIV-wiecznym gotyckim kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie. Przed rozpoczęciem mszy adw. Andrzej Kozielski, dziekan ORA w Olsztynie, przedstawił okoliczności powstania Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz osiągnięcia jej adwokatów. Następnie polecił wprowadzić sztandary: najpierw sztandar Adwokatury Polskiej, później sztandary poszczególnych izb adwokackich, a na koniec - sztandar Izby Adwokackiej w Olsztynie, który został poświęcony. Chorążym sztandaru Izby Adwokackiej w Olsztynie został wybitny przedstawiciel tej Izby - adw. Rajmund Żuk. 

Oprawę mszy zapewnił chór Camerata z Iławy. Na zakończenie mszy, która została odprawiona w intencji Adwokatury Polskiej i członków Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, celebrans - oblat odczytał okolicznościowy list, który skierował do adwokatów z okazji jubileuszu generał zgromadzenia.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w hotelu Tiffi, malowniczo położonym nad brzegiem jeziora „Jeziorak” w Iławie. Przed wejściem na salę obchodów goście otrzymali wydaną na jubileusz książkę „Historia i współczesność Olsztyńskiej Adwokatury”, a także egzemplarz „Gazety Olsztyńskiej”  z okolicznościowym wywiadem z dziekanem ORA w Olsztynie. Adw. Andrzej Kozielski przedstawił w nim okoliczności powstania Izby Adwokackiej w Olsztynie i jej najwybitniejszych przedstawicieli.

Uroczystość poprowadzili: dziekan ORA w Olsztynie adw. Andrzej Kozielski oraz były dziekan ORA w Olsztynie, będący od 26 lat członkiem NRA, adw. Rajmund Żuk. Powitali oni zaproszonych gości i odczytali listy gratulacyjne m.in. od prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanej przez Prezydium NRA wyróżniającym się adwokatom. Otrzymali ją z rąk adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, adwokaci: Janusz Jarocki, Andrzej Kempa, Wacław Misiarz i Krzysztof Misiarz. W imieniu odznaczonych za to wyróżnienie podziękował adw. Janusz Jarocki.     

Spośród zaproszonych gości pierwszy zabrał glos adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który przekazał dziekanowi okolicznościowy prezent i pogratulował jubileuszu. Podkreślił niezwykłą aktywność adwokatów Izby Olsztyńskiej w organizacji zawodów sportowych i spotkań integracyjnych, a nawiązując do czasów starożytnych zwrócił uwagę na duże znaczenie ćwiczeń fizycznych dla zachowania sprawności intelektualnej człowieka.

Adw. Magdalena Ludwiczak przedstawiła zebranym opracowaną przez nią książkę „ Historia i współczesność Olsztyńskiej Adwokatury”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości. Autorka opowiedziała o swoich zainteresowaniach adwokaturą i o powstawaniu tej publikacji. Wspomniała o udzielonej jej pomocy przy tworzeniu tej książki przez adwokatów: Rajmunda Żuka, Jerzego Dobrzańskiego i Stefana Salamona.

Następnie adw. Stefan Salamon przedstawił zebranym wybrane wydarzenia z historii Olsztyńskiej Izby Adwokackiej od początku jej powstania do chwili obecnej. Opowiedział także o działalności olsztyńskich adwokatów przed utworzeniem Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz o najbardziej zasłużonych adwokatach tej Izby.

Kolejno przemawiali: Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego, członkowie Prezydium NRA, adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, będący jednocześnie dziekanem Izby Lubelskiej oraz obecni dziekani pozostałych izb adwokackich lub ich reprezentanci, a także sędzia Wacław Bryżys, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie i Lech Ciarkowski, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Po części oficjalnej, adw. Stanisław Kłys zaprosił uczestników uroczystości na koncert wybitnego artysty Leszka Długosza. 

Obchody 65-lecia Izby Adwokackiej w Olsztynie zakończyła uroczysta kolacja adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zaproszonych gości. 

adw. Stefan Salamon, wicedziekan ORA w OlsztynieWarning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry