Izba białostocka poprowadzi bezpłatne szkolenia z prawa dla rolników

Izba Adwokacka w Białymstoku wyszła z inicjatywą organizowania nieodpłatnych szkoleń z prawa cywilnego i rodzinnego dla rolników. Podpisała w tym celu umowy z dwudziestoma trzema gminami w Bielsku Podlaskim. 

Białostocka izba chce pomagać rolnikom szczególnie w tych gminach, gdzie nie ma kancelarii prawnych. Na szkoleniach adwokaci nie będą uczyć prawa, tylko pokazywać, jak korzystać z przepisów. Chodzi o sytuacje takie jak sprzedaż gruntu, przekazywanie czy podział majątku. Adwokaci chcą podnosić świadomość rolników co do prawnych przepisów i skutków zastosowania prawa, szczególnie prawa rodzinnego, z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i prawa spadkowego. 

Akcja ma charakter edukacyjny, spotkania z prawnikami będą bezpłatne. O tym, jakie tematy adwokaci będą poruszać na spotkaniach z rolnikami, zadecydują gminy. 

Organizatorzy, mając świadomość, że bezpłatna pomoc prawna nie dla wszystkich jest dostępna, chcą w formie szkolenia trwającego około godziny przybliżyć społeczeństwu podstawy prawa. szkolenia celowo organizowane są w miesiącach zimowych, kiedy prace w polu nie obciążają tak rolników i ich rodzin. 

Akcja została zorganizowana w ramach prowadzonej od 2016 roku kampanii "Adwokat pomaga". Wcześniej izba białostocka przeprowadziła podobne akcje skierowane do przedsiębiorców oraz studentów Politechniki. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry