Izba Katowicka będzie udzielać pomocy prawnej obywatelom Ukrainy


Dostrzegając pilną potrzebę niesienia humanitarnej pomocy w związku z wydarzeniami na Ukrainie, Izba Adwokacka w Katowicach rusza z akcją bezpłatnej pomocy prawnej dla poszkodowanych.

Działania pomocowe każdorazowo zostaną dostosowane do indywidualnych problemów potrzebujących. Główny trzon akcji będzie się koncentrował na udzielaniu wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy, bądź uzyskaniu azylu politycznego.

Izba zaprasza do włączenia się w akcję pomocy dla poszkodowanych zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich.

Akcję koordynuje działający przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom.

Adwokaci i aplikanci, którzy chcą włączyć się w akcję, proszeni są o kontakt z adw. Karoliną Kubistą (tel.508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal).

Zdając sobie sprawę, iż w codziennej pracy adwokaci niezbyt często spotykają się z zagadnieniami legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców, w tym w szczególności procedurą związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy, bądź uzyskaniem azylu politycznego, organizatorzy przygotują dla adwokatów biorących udział w akcji pomocy, materiały informacyjne, mające na celu ułatwić udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym.

Powyższa pomoc, chociażby w minimalnym zakresie, pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania przez uchodźców oraz koniecznością aklimatyzacji w nowym środowisku. Stanowić będzie również wkład adwokatury w geście solidarności z Ukrainą.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry