Izba koszalińska popiera NRA ws projektu ustawy o Policji

Izba koszalińska popiera stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie apelu o zaniechanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Swoje poparcie zawarła w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie z 22 lipca br.

W uchwale czytamy: Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie w pełni popiera apel wystosowany przez Naczelną Radę Adwokacką do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw ( druk senacki  nr 967) oraz argumenty  przedstawione w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, wyrażając nadzieję, iż działania te znajdą zrozumienie i zapobiegną uchwaleniu przepisów, które godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską. Projekt w aktualnej postaci godzi w zaufanie obywateli wobec państwa, stwarza ogromne pole do nadużyć przez służby specjalne i policyjne, w szczególności dając im możliwość niekontrolowanego stosowania i wykorzystywania czynności operacyjno – rozpoznawczych z pogwałceniem fundamentalnych praw  i wolności konstytucyjnych.

(zobacz treść listu NRA do premier Kopacz)

(zobacz treść uchwały ORA w Koszalinie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury