Izba łódzka ma 45 nowych adwokatów

Uroczyste ślubowanie adwokatów izby łódzkiej odbyło się 2 września 2021 r. Zgodnie z tradycją czterdziestu pięciu młodych adwokatów ślubowało przed dziekanem adw. dr. Sylwestrem Redełem i Okręgową Radą Adwokacką. W uroczystości wzięli udział adw. Przemysław Rosati – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Bartosz Tiutiunik – wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecny był także adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA i adw. Jarosław Szczepaniak – zastępca sekretarza NRA.

Na ślubowaniu wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego – byłego dziekana ORA w Łodzi oraz członka NRA bieżącej kadencji.

Po ślubowaniu tradycyjnie nastąpił akt obłóczyn, czyli założenia młodemu adwokatowi przez patrona togi. Jest to zawsze długo wyczekiwany moment w życiu aplikantów. Ta symboliczna chwila przeobrażenia aplikanta w adwokata zwieńczeniem wieloletniej ciężkiej pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie teoretyczne i naukę zawodu.

W trakcie uroczystości wyróżniony został mecenas Maciej Kurczyński, który złożył egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem 4,6. Nagrody wręczyli mu: dr adw. Sylwester Redeł – dziekan ORA w Łodzi, prezes NRA adw. Przemysław Rosati oraz przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Tomasz Szabelski oraz adw. Stanisław Kubiak – kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Na uroczystość przybyli także: członkowie Komisji Egzaminacyjnej, SSA Tomasz Szabelski – przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dr hab. adw. Jacek Skrzydło, prof. UŁ; przedstawicielka Młodej Palestry apl. adw. Joanna Marzec i przedstawiciele innych środowisk prawniczych tj. mec. Krzysztof Wójcik – wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Jolanta Demczyszyn-Stachowska – wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi i prokurator Prokuratury Okręgowej Maria Szcześniak-Bauer.

Obecni byli także adw. Andrzej Śmigielski – prezes Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi i adw. Edmund Pryca – Rzecznik Dyscyplinarny przy ORA w Łodzi.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry