Izba łódzka ma 72 nowych adwokatów


Izba łódzka ma 72 nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania odbyła się 7 lipca 2017 roku, w Teatrze Muzycznym w Łodzi. 

Bohaterów tej uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi i patronami oraz honorowych gości przywitali: prowadzący adw. Piotr Kaszewiak oraz adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, który gratulując młodym koleżankom i kolegom adwokatom wyraził nadzieję, iż będą wierni w swojej pracy zawodowej słowom roty przysięgi adwokackiej. Uroczystość uświetniła swoim wykładem okolicznościowym ikona polskiej adwokatury, adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Dariusz Wojnar oraz przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA dr Michał Kłos.

Po oficjalnym ślubowaniu adwokackim, złożonym przed Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką, nastąpiła uroczystość obłóczyn, która dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń.

Spośród wszystkich ślubujących, podczas uroczystości nagrodzono osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu adwokackiego. Nagrodami wyróżniono adw. Julię Tarkowską-Sośnicką (średnia 4,6), adw. Rafaela Porosa (średnia 4,6) oraz adw. Marcina Bocheńskiego (średnia 4,4). Osobom tym, nagrody w postaci tóg adwokackich ufundowało Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGOT, które wręczył przedstawiciel Firmy Tomasz Kułakowski. Reprezentanci Wydawnictw Wolters Kluwel oraz C.H. Beck przekazali nagrody książkowe. Okręgowa Rada Adwokacka ufundowała nagrody specjalne dla adw. Julii Tarkowskiej-Sośnickiej oraz adw. Rafaelowi Porosowi, jako że uzyskali najlepsze wyniki z całego egzaminu.

Dla wszystkich młodych adwokatów Wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck ufundowały upominki w postaci bezpłatnych, czasowych dostępów do systemów informacji prawniczych.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożyła starosta rocznika ślubujących adw. Justyna Kopałka-Siwińska.

Zgodnie z tradycją na zakończenie uroczystości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia zaproszono wszystkich ślubujących adwokatów.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski