Izba łódzka ma 73 nowych adwokatów

73 egzaminowanych aplikantów adwokackich z Izby Łódzkiej, którzy w marcu tego roku ukończyli egzamin zawodowy z pozytywnym wynikiem, złożyło 6 lipca 2018 roku ślubowanie adwokackie. Uroczystość odbyła się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Bohaterów tej uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi i patronami oraz honorowych gości przywitali prowadząca adw. Justyna Kopałka-Siwińska oraz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który wyraził nadzieję, iż te chwile aplikanci zapamiętają na całe życie i u kresu drogi zawodowej wspomną je ciepło. - Ta uroczystość  jest niepowtarzalna, gdyż jesteście jedynym rocznikiem, który składa ślubowanie w rocznicę 100-lecia istnienia nowożytnej adwokatury i 100-lecia istnienia Państwa Polskiego. To powinno budować w Was poczucie dumy - powiedział Dziekan. - Marszałek Piłsudski, ojciec polskiej niepodległości i ojciec polskiej adwokatury swoim dekretem dał wyraz uznania i docenienia roli ustrojowej i państwowotwórczej adwokatury. Wiedział, że demokratyczny porządek prawny państwa nie może być budowany bez niezależnej i samodzielnej adwokatury. Pozostańcie wierni słowom roty adwokackiej, a wtedy będziecie w sposób godny, profesjonalny i etyczny wykonywali zawód, czyli  nieśli pomoc prawną potrzebującym jej i służyli prawu – podkreślał.

Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne od prezesa NRA adw. Jacka Treli, pana Witolda Stępnia i prokuratora regionalnego pana Jarosława Szuberta.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Wojewoda Łódzki pan Zbigniew Rau oraz przedstawiciel NRA adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. - To niewątpliwie święto adwokatury. Życzę Państwu, abyście na swojej drodze mieli możliwość uczestniczenia w cudzie sprawiedliwości. Życzę abyście w przeszkodach odnajdywali Państwo wyzwania i naukę na przyszłość - mówiła Pani Mecenas.

Głos zabrał również SSA pan sędzia Tomasz Szabelski, który życzył zebranym: Pamiętajcie o etosie, lecz również o sumieniu. Te dwie rzeczy są najistotniejsze. Życzę Wam, abyście czerpali satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Aplikanci wypowiedzieli uroczyście słowa Roty Ślubowania: Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Po oficjalnym ślubowaniu adwokackim, złożonym przed Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką, nastąpiła uroczystość obłóczyn.

Spośród wszystkich ślubujących, podczas uroczystości nagrodzono osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu adwokackiego.  Nagrodami zostali wyróżnieni adw. Ewa Stec Janeta, adw. Daria Słobodzian oraz adw. Mariusz Pongowski.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożyli starości rocznika ślubujących adw. Marta Wieczorek i adw. Tomasz Gołębiowski.

- Niedługo rozpoczniecie piękny, lecz arcytrudny zawód. Dziś jednak świętujcie!– zakończył uroczystość Dziekan adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Zgodnie z tradycją na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich ślubujących do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Witamy nowych adwokatów Izby Łódzkiej Anno Domini 2018!


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry