Izba olsztyńska popiera zerwanie negocjacji z Ministerstwem Sprawiedliwości

Izba olsztyńska przyjęła uchwałę, w której popiera zerwanie przez Naczelną Radę Adwokacką negocjacji z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia adwokatów za świadczoną pomoc prawną.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. przyjęła uchwałę, w której wyraża zdecydowane poparcie dla decyzji Prezydium NRA o zaprzestaniu negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia adwokatów za świadczoną pomoc prawną i wycofaniu swoich przedstawicieli z prac Komisji.

W uchwale znalazł się również zapis, że ORA w Olsztynie postuluje, aby na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA w dniu 19 września 2015 r. rozważyć celowość zorganizowania i przeprowadzenia stanowczej akcji protestacyjnej z uwagi na brak realizacji przez Ministra Sprawiedliwości słusznych postulatów środowiska adwokackiego w przedmiocie urealnienia wysokości stawek wynagrodzenia za świadczoną przez Adwokaturę pomoc prawną w taki sposób, aby stanowiły one godne i uczciwe wynagrodzenie a jednocześnie odpowiadały standardom rynkowym.

W uzasadneiniu izba olsztyńska podkreśla, że nie można pozwolić, aby postulaty Adwokatury były lekceważone. Propozycje Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie regulacji tylko niektórych pozycji stawek są nie do przyjęcia. Są one nieadekwatne do nakładu pracy i daleko im do standardów rynkowych, jak również do przyjęcia tezy o godnym i uczciwym poziomie wynagrodzenia za świadczoną pracę.


(czytaj uchwałę ORA w Olsztynie)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski