Izba opolska w ramach protestu nie przekazała list obrońców z urzędu

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wstrzymała przekazanie do właściwych prezesów sądów wykazów obrońców z urzędu. To forma akcji protestacyjnej Palestry Opolskiej wobec braku realizacji przez Ministra Sprawiedliwości uzasadnionych postulatów Adwokatury, zmierzających do urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez adwokatów pomoc prawną. 


(czytaj informację z izby opolskiej)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/