Izba płocka obchodzi 40-lecie istnienia

Czterdziestolecie istnienia obchodzi Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku. Z tej okazji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się w tym mieście. Uroczystości, w tym przekazanie sztandaru izby, zaplanowano na 18-19 września.

Pierwszego dnia obchodów, o godz. 15.00, zostaną złożone kwiaty na grobach adw. Kazimierza Askanasa, który podjął się organizacji izby płockiej w 1975 roku oraz adw. Tadeusza Kowalewskeigo, pierwszego dziekana. Następnie zaproszeni goście będa mogli zwiedzić siedzibę izby, a o godz. 18.00 w katedrze sprawowana będzie msza św., w czasie której biskup płocki Piotr Libera poświęci sztandar Okręgowej Rady Adwokackiej. Po mszy świętej odbędzie się koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses .

W sobotę, 19 września, od godz. 9.30 trwać będą obrady Naczelnej Rady Adwokackiej w sali konferencyjnej Hotelu "Petropol".

Niemal równolegle, bo od godz. 11.00, dla gości nie będących członkami NRA oraz dla członków izby płockiej, zoragnizowano zwiedzanie Starego Miasta i Muzeum Mazowieckego w Płocku oraz rejs po Wiśle.

Na godz. 17.00 zaplanowano uroczystości rocznicowe w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskeigo. W programie m.in. wprowadzenie sztandaru, wystąpienie rocznicowe prof. dr. hab. adw. Tomasza Siemiątkowskeigo a także wręczenie odznaczeń "Adwokatura Zasłużonym".

Izba płocka wyodrębniła się po podziale administracyjnym kraju w 1975 roku i swoim zasięgiem miała obejmować województwo płockie i ciechanowskie. 15 listopada 1975 r. odbyło się pierwsze zgromadzenie delegatów zespołów adwokackich z Płocka, Kutna, Łęczycy, Sierpca, Płońska, Ciechanowa, Mławy, Pułtuska oraz Działdowa. Wybrali oni dziekana – adw. Tadeusza Kowalewskiego i pozostałych członków Okręgowej Rady Adwokackiej. Rada rozpoczęła działalność w lokalu przy ul. Kolegialnej 34 w Płocku. Na początku działalności w skład izby adwokackiej w Płocku wchodziło 76 adwokatów, z tego 12 wykonywało zawód w ograniczonym zakresie. Adwokaci ci uprzednio należeli do różnych izb: warszawskiej, łódzkiej, olsztyńskiej. W roku 1988 r siedziba przeniesiona została do kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31, gdzie mieści się do dziś.

Obecnie izba płocka liczy 199 adwokatów wykonujących zawód, 49 niewykonujących i 39 aplikantów adwokackich.

 

(zobacz program obchodów 40-lecia izby płockiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/