Izba toruńska popiera NRA ws ustawy o Policji i protestu Adwokatury

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu popiera działania Naczelnej Rady Adwokackiej w kwestii krytyki projektu ustawy o Policji oraz decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o zaprzestaniu negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia adwokatów za świadczoną pomoc prawną z urzędu. 

Swoje poparcie izba toruńska zawarła w uchwale z 27 sierpnia br. Czytamy w niej m.in.: 

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu popiera apel wystosowany przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

ORA w Toruniu wyraża też zdecydowane poparcie dla decyzji Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o zaprzestaniu negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia adwokatów za świadczoną pomoc prawną z urzędu i wycofaniu swoich przedstawicieli z prac Komisji.

(czytaj uchwałę ORA w Toruniu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/