Izba toruńska w obronie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu stanowczo sprzeciwia się ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w działanie władzy sądowniczej, podważaniu autorytetu Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji powołanej do strzeżenia praworządności  praw i wolności obywatelskich. Takie stanowisko izba toruńska zawarła w uchwale z 17 grudnia br. 

Nie do zaakceptowania jest również dążenie organów do tego niepowołanych do uzurpowania sobie kompetencji do orzekania o konstytucyjności aktów normatywnych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu popierając dotychczasowe stanowiska i postulaty wyrażane przez organy Adwokatury jednocześnie apeluje do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP o podjęcie działań zmierzających do zakończenia obecnego kryzysu konstytucyjnego.

 

(czytaj uchwałę ORA w Toruniu)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/