Izba wrocławska zaprasza na szkolenie w kwietniu

Na kolejne Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe Adwokatury, które odbędzie się 9-10 kwietnia w Kotlinie Kłodzkiej w Długopolu-Zdrój zaprasza Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca. 

W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. Izabelli Gil „Wrześniowe zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego"

(szczegółowy program i koszt szkolenia)

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą bezpośrednio u adw. Jadwigi Banaszewskiej, przewodniczącej Komisji Doskonalenia Zawodowego – Biuro Prawne s.c., ul. Piłsudskiego 3/3 Wrocław.

Jest również możliwość dokonywania wpłat na konto bankowe Jadwigi Banaszewskiej o nr 27 1050 1575 1000 0023 0749 9570 z dopiskiem: Szkolenie Adwokatury 2016 Długopole-Zdrój.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz podanie danych umożliwiających wystawienie faktury VAT drogą mailową na adres poczty: j.banaszewska@interia.eu


Wszelkich dodatkowych informacji udziela adw. Jadwiga Banaszewska (tel. 508 24 13 74)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/