Izby adwokackie wobec zmian legislacyjnych ws TK

Izby adwokackie zajmują stanowisko wobec zmian legislacyjnych, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego. Uchwały w tej sprawie podjęły m.in. Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby w Olsztynie, oraz okręgowe rady adwokackie w Poznaniu i Szczecinie. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu przyjęła uchwałę, by zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zagwarantowania prawidłowości procesu legislacyjnego, w szczególności w zakresie najistotniejszych z punktu widzenia ustrojowego aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak Konstytucja i ustawy ustrojowe, dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i prokuratury.

(czytaj treść uchwały izby poznańskiej)

Izba olsztyńska przyjęła uchwałę na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby, w której wyraża swój "sprzeciw wobec złej ingerencji legislacyjnej naruszającej podstawowe standardy demokratycznego Państwa Polskiego polegającej na zamierzeniu wprowadzenia rozwiązań zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (projekt z dnia 15 grudnia 2015r, druk nr 122)."

(czytaj treść uchwały izby olsztyńskiej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w przyjętej uchwale "podziela poglądy wyrażone przez Prezydium NRA w jej uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. oraz zawarte w opinii „amicus curiae” złożonej Trybunałowi Konstytucyjnemu w dniu 1 grudnia 2015 r.; - wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszania konstytucji RP przez władzę wykonawczą oraz ustawodawczą, z jednoczesnym lekceważeniem pozycji ustrojowej władzy sądowniczej oraz ubolewa z powodu pośpiesznej i niewłaściwej legislacji naruszającej standardy demokratycznego państwa.

(czytaj treść uchwały izby szczecińskiej)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/