Jubileusz 100-lecia izby warszawskiej


Stulecie istnienia izby świętowała 11 maja 2019 r. warszawska palestra.

Uroczystości jubileuszowe prowadził adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który podkreślał zaangażowanie warszawskich adwokatów w umacnianie praw i wolności obywatelskich na przestrzeni ostatniego wieku. – Niezależna adwokatura była, jest i będzie służyć Warszawie przez kolejne 100 lat. – mówił dziekan izby.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. - Pod wieloma względami izba warszawska jest naj – największa, najliczniejsza, najbliżej ważnych wydarzeń, stojąca przed najtrudniejszymi wyzwaniami, największa różnorodność form wykonywania zawodu. – mówił prezes NRA. Dodał, że siłą tej izby jest czerpanie z tradycji. – W izbie warszawskiej widoczna jest sztafeta pokoleń. Dzięki temu dziedziczeniu tradycji, możemy dzisiaj jako nowocześni adwokaci upominać się o sprawy ważne dla wymiaru sprawiedliwości i ważne społecznie. Nakazuje nam to tradycja i szacunek dla wcześniejszych pokoleń. – podkreślał adw. Trela. Prezes NRA wymienił adwokatów, którzy angażują się w służbę społeczeństwu i dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości.

W swoim wystąpieniu prezes NRA nawiązał do skargi Prokuratora Generalnego na adwokatów Romana Giertycha i Jacka Duboisa do izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. – Nie chcę wypowiadać się co do wagi zarzutów, które są stawiane, ale zestawiam to działanie Prokuratora Generalnego z tym, że ci dwaj adwokaci są wyjątkowo niewygodni dla obecnej władzy. To jest bardzo niedobry sygnał, który spotyka się z odpowiedzią samorządu adwokackiego. Chcę, żeby ci dwaj adwokaci wiedzieli, że samorząd jest po ich stronie i bierze ich w obronę. Tak jak weźmie każdego adwokata, który znajdzie się w podobnej sytuacji i tak długo jak ten adwokat nie narusza prawa, będzie mógł liczyć na obronę ze strony samorządu. – powiedział prezes NRA.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele świata prawniczego, m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie Sądu Najwyższego – Stanisław Zabłocki, prezes SN izby karnej oraz Dariusz Zawistowski, prezes SN izby cywilnej, sędziowie TK - Stanisław Rymar i Piotr Pszczółkowski oraz Wojciech Hermeliński, prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Rzepliński,  dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej adw. Marie-Aymée Peyron oraz Sarah Chandler, była prezes FBE. Na uroczystości licznie przybyli również członkowie NRA – m.in. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Michał Synoradzki, członek NRA, a także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie przekazał na ręce dziekana ORA w Warszawie dla izby warszawskiej medal adwokatury krakowskiej „Pro lege et libertate”.

Podczas uroczystości wręczono również odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom: adw. Stanisławowi Cybulskiemu, adw. Robertowi Filipowskiemu, adw. Jackowi Kujawie, adw. Wojciechowi Machale, adw. Monice Rajskiej, adw. Marcinowi Smoczyńskiemu i adw. Luce Szaranowiczowi.

Po części jubileuszowej warszawscy adwokaci rozpoczęli zgromadzenie Zwyczajne Izby Adwokackiej w Warszawie.

zobacz film jubileuszowy izby warszawskiej

 https://www.facebook.com/orawarszawa/videos/834627943568188/

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry