Jubileusz 155-lecia Adwokatury Krakowskiej

Izba adwokacka w Krakowie obchodzi jubileusz 155-lecia. Uroczystości zaplanowano na 6-7 października.  

W programie jubileuszu jest międzynarodowa konferencja "Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?", 6 października, na którą zaprasza dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras. Organizowana jest wspólnie przez Komisję Doskonalenia Zawodowego NRA oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Program merytoryczny konferencji skupia się wokół trzech zagadnień, którym poświęcono poszczególne panele:

I. Adwokat w postępowaniu międzynarodowym;

II. Adwokat a dostęp do informacji niejawnych;

III. Adwokacka tajemnica zawodowa.


Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9.00 - 16.15. Szczegółowe informacje, program i cennik za udział osób spoza adwokatury oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: www.fbe.adwokatura.krakow.pl

Udział w konferencji zapewnia uzyskanie 12 pkt, zaliczanych do obowiązkowego szkolenia zawodowego adwokatów.

Specjalna opłata konferencyjna, jaka przygotowana została przez organizatorów dla adwokatów wynosi 200 PLN brutto.

Z kolei 7 października będą miały miejsce główne obchody jubileuszowe. 

Rozpoczną się one mszą św. w intencji adwokatury krakowskiej, która sprawowana będzie w bazylice franciszkanów na pl. Wszystkich Świętych 5 o godz. 10.00. 

Uroczysta Gala Jubileuszowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry