Jubileusz 40-lecia Izby Adwokackiej w Siedlcach


Adwokaci i aplikanci izby adwokackiej w Siedlcach świętowali 23 kwietnia 40-lecie jej istnienia.

W południe w kościele pw. Św. Stanisława BM w Siedlcach odprawiona została msza święta w intencji Adwokatury Siedlecko-Bialskopodlaskiej, pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy. W koncelebrze byli biskup pomocniczy Piotr Sawczuk i krajowy duszpasterz prawników ks. Tomasz Czarnocki oraz proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM, ks. Adam Patejuk. Pobłogosławiony został sztandar Izby Adwokackiej w Siedlcach, ufundowany specjalnie na tę uroczystość. Podczas liturgii obecne były też poczty sztandarowe Adwokatury Polskiej i jedenastu sztandarów przywiezionych przez dziekanów z innych izb adwokackich.

Homilię wygłosił biskup Gurda, nawiązując do doniosłej roli i posłannictwa adwokatów. Oprawę nabożeństwa dopełnił chór Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej, pod dyrekcją dr. Piotra Karwowskiego, chór wykonał m.in. pieśń religijną „Bogurodzica”.

Druga część uroczystości – akademia jubileuszowa, odbyła się w reprezentacyjnej Sali Białej MOK w Siedlcach. Przybyło na nią wielu znamienitych gości: biskup Piotr Sawczuk, ks. dr Tomasz Czarnocki, krajowy duszpasterz prawników, Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec, Dariusz Stopa, starosta Powiatu Siedleckiego, Janina Ewa Orzełowska, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego przedstawiciel parlamentarzystów regionu -Maciej Kublikowski, dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia, Mirosław Sokólski, prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Grażyna Jaszczuk, wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, prezesi Sądów Rejonowych w Siedlcach, Łukowie, Mińsku Mazowieckim i Radzyniu Podlaskim – Iwona Więciewicz, Edyta Cieliszak, Andrzej Okniński i Jolanta Latoch, Prokurator Okręgowy w Siedlcach – Robert Więckiewicz, a także przedstawiciele miejscowych mediów.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zabierając głos w ciepłych słowach podkreślił znaczenie małych izb dla utrzymania ducha samorządności adwokackiej.

Wśród gości byli także członkowie Prezydium NRA i członkowie NRA, adwokaci: Ewa Krasowska (opiekun Izby Siedleckiej ), Mirosława Pietkiewicz, Jerzy Zięba, Andrzej Siemiński, Rajmund Żuk i Stanisław Kłys.

Rangę uroczystości podniosła także liczna obecność dziekanów: Joanny Kaczorowskiej  (Izba Płocka), Marii Kapsa (Izba Koszalińska), Justyny Mazur (Izba Bydgoska), Stanisława Estreicha (Izba Lubelska), Edwarda Rzepki (Izba Kielecka), Cezarego Goryszewskiego (Izba Opolska), Wiktora Indana-Pykno (Izba Toruńska), Wojciecha Biegańskiego (Izba Wałbrzyska), Andrzeja Grabińskiego (Izba Wrocławska) oraz Andrzeja Kozielskiego (Izba Olsztyńska). Izbę Krakowską reprezentowali – wicedziekan adw. Krzystof Kostański i adw. Wojciech Bergier, Izbę Białostocką - adw. Marek Fabiański, a Izbę Częstochowską - adw. Lech Kurpios. Przybyli też: adw. Wojciech Skompski, wicedziekan Izby Płockiej, adw. Stanisław Zdanowski, wicedziekan Izby Lubelskiej, a także członkowie ORA w Lublinie: adw. Ewa Kiełbowicz  i adw. Seweryna Sajna.

Dziekani, zgodnie z tradycją, oprócz gratulacji przekazali na ręce gospodarzy uroczystości wspaniałe prezenty.

Z okazji jubileuszu wpłynęły liczne listy gratulacyjne, m.in. od adw. Jacka Treli, wiceprezesa NRA oraz Krzysztofa Szewczaka, prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Na uroczystości nie zabrakło byłych dziekanów Izby Siedleckiej, adwokatów Macieja Żbikowskiego, Witolda Oknińskiego oraz pierwszego dziekana adw. Feliksa Sadownika, który podczas swego wystąpienia wspominał czasy powstawania Izby i dalsze jej losy, związane z różnymi zawirowaniami naszej historii.

Ważnym punktem części oficjalnej było wystąpienie Witolda Oknińskiego, który w niezwykle barwny i ujmujący sposób zaprezentował swoją książkę „Adwokaci siedleccy”, wydaną przez Izbę specjalnie na tę uroczystość. Goście mieli okazję zapoznać się z wystawą przygotowaną przez Witolda Oknińskiego, poświęconą historycznym postaciom i wydarzeniom z życia Izby.

Prezes NRA, adw. Andrzej Zwara oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń przy NRA adw. Rajmund Żuk wręczyli wyróżniającym się w pracy samorządowej adwokatom - Ryszardowi Czwarnogowi, Jerzemu Jachymkowi, Stefanowi Karasińskiemu, Zbigniewowi Widelskiemu, Witoldowi Oknińskiemu oraz członkom rodzin niedawno zmarłych adwokatów - Lecha Łozowskiego i Tadeusza Tyszuka - zaszczytne odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”.Uczestnikom akademii towarzyszył umieszczony na eksponowanym miejscu sztandar Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Czwartą część uroczystości wypełnił występ artystyczny.

Zespół pod kierownictwem Hadriana Filipa Tabęckiego, znanego kompozytora, pianisty i aranżera, wykonał swój autorski program pt. „TANGO ATTAK”. Solistką zespołu była znakomita Anna Ozner.

Po zakończeniu części artystycznej, goście i uczestnicy imprezy udali się na bankiet do restauracji w „Hotelu Janusz”. Organizatorzy uroczystości pragną jeszcze raz podziękować szanownym gościom, za to, że zechcieli nam towarzyszyć w tym wyjątkowym, świątecznym dniu.

Dziękujemy także wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom i aplikantom adwokackim za pomoc w organizacji uroczystości i udział w niej.

Adw. Janusz Steć

Dziekan ORA w Siedlcach    


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry