Jubileusz adw. Ławrowskiego, dziekana w latach 1998-2004

Jubileusz 80. urodzin obchodził 11 lipca adw. Lech Ławrowski, który sprawował funkcję dziekana izby krakowskiej w latach 1998-2004.

W związku z jubileuszem, adw. Ławrowski został zaproszony na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie jako gość specjalny. Jubilatowi wręczony został adres okolicznościowy oraz kwiaty. 

Jest to szczególny i wyjątkowy moment dla Adwokatury Krakowskiej, mogącej się szczycić osobą Pana Mecenasa i jego dokonaniami na niwie zawodowej zwieńczonej piastowaniem stanowiska Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ale dostrzeżonej także przez nadanie złotej odznaki „Adwokatura Zasłużonym” i medalu „Pro Lege et Libertate”. 

Sprawowanie przez Pana Mecenasa funkcji dziekana przez dwie kadencje w latach 1998-2004 na trwałe zapisało się w historii Adwokatury Krakowskiej. Żywimy nadzieję, że Pan Mecenas nie zaprzestanie dotychczasowej działalności w Krakowskim Samorządzie Adwokackim.

Prosimy zatem o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji z okazji tej rocznicy urodzin i życzymy pogody ducha, powodzenia, najlepszego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry