Jubileusz adw. Stanisława Szufla z izby kieleckiej


Wieloletni dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Stanisław Szufel, obchodzi w tym roku 80. rocznicę urodzin oraz 51. rocznicę pracy zawodowej. 

W 1964 roku, po aplikacji sądowej, Stanisław Szufel złożył egzamin sędziowski, a następnie odbył aplikację adwokacką. W 1969 roku został wpisany na listę adwokatów izby kieleckiej. Oprócz pracy zawodowej, którą wykonuje od 51 lat, był zaangażowany w życie samorządowe. W latach 1986-89 był wicedziekanem ORA w Kielcach, zaś w latach 1989-1995 i 2001-2007, przez cztery kadencje - dziekanem. 

W latach 1995-2001 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a przez 20 lat korespondentem "Palestry", jest również członkiem Zespołu Redakcyjnego kwartalnika "Palestra Świętokrzyska".

Jest wychowawcą wielu pokoleń aplikantów adwokackich, długoletnim wykładowcą szkolenia aplikantów. Wielokrotnie był delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Jest uznanym obrońcą w sprawach karnych, cieszy się zasłużonym poważaniem w środowisku prawniczym. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach w 2007 roku, w podjętej uchwale, wyraziło podziękowanie i wdzięczność Stanisławowi Szuflowi za jego wkład pracy na rzecz środowiska adwokackiego.

Poza pracą zawodową, angażuje się w działalność na rzecz organizacji społecznych oraz lokalnej społeczności. Jest także autorem książki "Trochę o sprawiedliwości, dawnej adwokaturze i życiu...", zawierajacej wspomnienia najciekawszych, prowadzonych przez niego spraw.

Za swoją pracę zawodową i samorządową był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). W 1993 roku Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.

Z okazji jubileuszu, lokalne media poświęciły adw. Szuflowi artykuły. Mecenas podkreśla w wywiadach, że praca nadal pozostaje jego pasją, a w klientach stara się zawsze zobaczyć dobro. Jest przekonany, że nikt nie jest z gruntu zły i każdemu należy się druga szansa.

W liście gratulacyjnym adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, podkreśla, że mecenas Szufel jest i pozostanie wzorem wspaniałej adwokackiej postawy dla wszystkich koleżanek i kolegów. "Wielu z nas uczyło się od Pnaa Mecenasa, jak sumiennie i godnie wykonywać zawód adwokata, jak swoją pracą świadczyć o tych najważniejszych dla nas wartościach". 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/