Jubileusz Zespołu Historycznego przy ORA w Krakowie


Zespół Historyczny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie obchodzi 10-lecie istnienia. Z rej okazji odbyła się uroczystość 21 stycznia w Klubie Adwokatów im. adw.  Janiny Ruth Buczyńskiej.

Na zaproszenie władz krakowskiego samorządu przybyli adwokaci - członkowie Zespołu z przewodniczącym adw. Ryszardem Ładą - Brodowskim oraz prof. dr. hab. Stanisławem Grodziskim – konsultantem historycznym Komisji.

Dziekan ORA, adw. Paweł Gieras serdeczne podziękował za pracę na rzecz samorządu adwokackiego i czynny udział w roli konsultanta naukowego profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu oraz mec. Ryszardowi Brodowskiemu, który nieprzerwanie od 10 lat temu Zespołowi przewodniczy. Dziekan docenił wielkie zaangażowanie członków Zespołu w prace dokumentacyjne dla utrwalenia pamięci o adwokatach Izby Krakowskiej, działających na rzecz Niepodległego Państwa Polskiego. Dodał także, że praca Zespołu Historycznego pozwoliła na ocalenie od zapomnienia sylwetek poprzedników, przyjaciół i kolegów, którzy swą niezłomną postawą służyli Ojczyźnie życiem, zdrowiem i pracą w latach 1939-1945, a także w czasach komunistycznej dyktatury.

Jednogłośnie została wyrażona wola dalszej współpracy Zespołu oraz zapowiedź kolejnych publikacji.

Sama uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze, przepełniona wspomnieniami i opowieściami.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry