Jubileuszowa Gala Adwokacka - ślubowanie adwokatów w Katowicach

Jubileuszowa, X Gala Adwokacka, podczas której katowicka Izba przyjęła w swoje szeregi 85 nowych adwokatów, odbyła się 29 czerwca. Uroczystość miała szczególny charakter ze względu na obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. 

W uroczystości wzięło udział prawie 1000 osób, wśród których były rodziny ślubujących, patroni, wykładowcy oraz wielu znakomitych gości m.in.: doradca Prezydenta RP dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, z-ca prezydenta Miasta Zabrze, Pan Krzysztof Lewandowski, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Sędzia Janusz Niemcewicz. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował skarbnik NRA adw. Henryk Stabla. Przybył także prezes WSD adw. Jacek Ziobrowski oraz  Dziekan Izby w Opolu adw. Marian Jagielski. Obecni byli też prof. Krystyna Olczyk oraz prof. Tomasz Koszutski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. Teresa Kurowską z Wydziału Prawa UŚ, burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba. Marszałka Sejmiku Województwa Śląskiego Tomasza Saługę reprezentowała pani Urszula Koszutska, a Regionalną Izbę Gospodarczą prezes Tomasz  Zjawiony. Wśród zaproszonych gości byli także członkowie Komisji Egzaminacyjnych ds. egzaminu adwokackiego oraz członkowie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Galę prowadził dziekan  Izby Katowickiej adw. Roman Kusz w towarzystwie adw. Kingi Widery i adw. Ewy Labochy-Pietras. Tradycją Gal jest uhonorowanie Diamentową Temidą osoby, która w sposób szczególny zasłużyła się adwokaturze bądź swoją działalnością służy całemu społeczeństwu. W tym roku nagroda została wręczona lekarzowi- pediatrze, Pani Jolancie Grabowskiej-Markowskiej, założycielce i prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Katowicach.

Po wystąpieniach gości, dziekan Izby odebrał ślubowanie od nowych adwokatów, po którym wręczono nagrody tym, którzy najlepiej zdali egzamin adwokackich. W tym roku nagrodę w postaci Togi odebrała pani Dorota Sowiźrał, a nagrody książkowe odebrało jeszcze 16 adwokatów.

Po ślubowania nowo zaprzysiężeni adwokaci złożyli podziękowania dziekanom, patronom, wszystkim wykładowcom, członkom komisji egzaminacyjnych za przygotowanie i doprowadzenie ich do szczęśliwego zakończenia aplikacji adwokackiej.

Po uroczystej części oficjalnej, zebrani goście uczestniczyli w pięknym koncercie muzyki filmowej i musicalowej  prezentowanej przez orkiestrę Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów Teatru Roma, Edyty Krzemień i Damiana Aleksandra.

Uroczystość zakończyła się bankietem. Tegoroczna Gala Adwokacka odbyła się po raz kolejny w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski