Kampania edukacyjna "Odszkodowanie bez szkody"


Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi rozpoczęła kampanię edukacyjną „Odszkodowanie bez szkody”, która ma na celu podniesienie świadomości prawnej Polaków w zakresie korzystania z usług tzw. kancelarii odszkodowawczych lub prawnych.

ORA uruchomiła stronę internetową www.odszkodowaniebezszkody.pl, na której znajdują się wszelkie merytoryczne informacje. Dodatkowo, na profilu facebookowym https://www.facebook.com/adwokaturalodz/ zamieszczane są na bieżąco wszelkie dodatkowe wyjaśnienia i wywiady, jakich udzielili adwokaci zaangażowani w tę inicjatywę. Akcja realizowana jest również w MPK oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Materiały merytoryczne przekazane zostały do pozostałych 23 rad adwokackich, w celu włączenia się w akcję.   

Kampania „Odszkodowanie bez szkody” ma z założenia wpisywać się w misję edukacyjną Adwokatury, która zobowiązana jest do podnoszenie świadomości prawnej Polaków.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry