Katowicka Izba Adwokacka otrzymała tytuł "Zasłużony dla Miasta Katowice"

Rada Miasta Katowice jednogłośnie przyznała tytuł Zasłużony dla Miasta Katowice - Izbie Adwokackiej w Katowicach.

 

Wydarzenie miało miejsce podczas podczas uroczystej sesji Rady Miasta 11 września.

Tego samego dnia tytuł honorowego Obywatela Miasta Katowice przyznano znanemu reżyserowi i pisarzowi - Lechowi Majewskiemu.

Laudację na rzecz Izby katowickiej wygłosił prof. Czesław Martysz, który przypomniał zgromadzonym historię katowickiego samorządu adwokackiego. Wspominał trudy organizacyjne, jakie młode Państwo Polskie musiało przezwyciężać w szczególności na Śląsku w czasach II Rzeczypospolitej. Dopiero w roku 1932 udało  się włączyć  samorząd adwokacki w Cieszynie (który działał na podstawie przepisów austriackich) w skład Izby adwokackiej w Katowicach. 

Na ręce Pana Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, adw. Romana Kusza,  przewodniczący Rady Miasta razem z prezydentem Miasta Katowice złożyli gratulacje dla śląskich adwokatów i wręczyli pamiątkowy  dyplom.

Dziekan Kusz podziękował za wyróżnienie. Omówił zasługi śląskich adwokatów na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wspomniał obrońców w sprawach politycznych, działaczy samorządowych i państwowych będących adwokatami w latach międzywojennych, opisał zasługi adwokata Romana Hrabary, staraniem którego kilkadziesiąt tysięcy polskich dzieci, wywiezionych do Rzeszy w ramach akcji germanizacyjnej, powróciło do domu po II wojnie światowej.

Wreszcie wspomniał zasługi adwokatów we wspieraniu NSZZ Solidarność.

Naczelną Radę Adwokacką na uroczystości reprezentował adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA i zarazem opiekun Izby Adwokackiej w Katowicach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski