Kielce: 24 nowych adwokatów złożyło ślubowanie

Uroczystość złożenia ślubowania adwokackiego przez 24 osoby, które w czerwcu br. zdały egzamin adwokacki, odbyła się 2 października 2020 r. w zabytkowych wnętrzach dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, obecnie Muzeum Narodowego w Kielcach.

Ceremonia przebiegła w cieniu wciąż obecnej pandemii koronawirusa COVID – 19, z poszanowaniem obowiązujących ograniczeń i reżimów sanitarnych. 

Instytucja ślubowania adwokatów ma swoją długą historię i datuje się od czasów konstytucji sejmu krakowskiego z 1543 r.; w czasach współczesnych stanowi wyjątkowe wydarzenie, które trwale wpisuje się w pamięć ślubujących. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Jerzy Zięba, podkreślił w swoim wystąpieniu skierowanym do osób przystępujących do ślubowania i towarzyszących im gości, że w akcie tym materializuje się z jednej strony normatywna powinność jako warunek niezbędny do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata, z drugiej zaś ma on głęboki wymiar symboliczny, otoczony aurą solenności.

Stanowi bowiem uroczyste i publiczne przyrzeczenie należytego wypełniania powinności zawodowych, buduje poczucie własnej tożsamości zawodowej adwokatów. Kontynuując swoje wystąpienie, zwrócił uwagę na szczególny moment w jakim kolejna grupa kieleckich adwokatów wchodzi do cieszącego się społecznym prestiżem zawodu adwokata, a mianowicie przypadająca w tym roku 70. rocznica powołania do życia Izby Adwokackiej w Kielcach.

Dziekan wyraził przy tym przekonanie, że nowi adwokaci będą godnie kontynuować dorobek wielu pokoleń adwokatów, którzy bez względu na warunki historyczne traktowali swoje obowiązki jako służbę drugiemu człowiekowi. Podkreślił, że obrona praw i wolności jednostki jest niezbywalnym obowiązkiem adwokatury wpisanym w etos zwodu, wymaga od każdego adwokata stałej gotowości do stawania w sposób odważny i niezłomny po stronie tych, którzy w nierównej konfrontacji z organami Państwa wymagają pomocy. Pomoc potrzebującym to nie tylko dewiza wypisana na sztandarze Adwokatury Polskiej, ale przed wszystkim wrażliwość na problemy ludzi, zwłaszcza tych słabszych, wykluczonych społecznie.

Na koniec swojego wystąpienia Dziekan życzył młodszym Koleżankom i Kolegom satysfakcji z wykonywania zawodu adwokata oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Po złożeniu ślubowania nastąpiły gratulacje dla nowych adwokatów, którzy nie kryli radości z realizacji ich zawodowych aspiracji.

Uroczystość uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu artystów związanych z Filharmonią Świętokrzyską.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry