Kierunek reformy prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego - konferencja

Konferencja „Kierunek reformy prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego" odbyła się 24 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Konferencję zorganizowała Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego.

Wśród grona prelegentów byli: r.pr. Mariusz Haładyj - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak - zastępca przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej, adw. Luiza Modzelewska - zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju,
dr Anna Pośpiech–Kłak – dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARMiR, Filip Byczkowski – przedstawiciel Prezesa NIK, a także adw. dr Karol Pachnik - pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, adw. Tomasz Chudziński, adw. Dariusz Goliński, adw. Tomasz Chudziński oraz adw. Andrzej Bieńkowski.

W ramach trzech paneli tematycznych prelegenci omówili kierunek ostatnich zmiany w prawie administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Szczególną uwagę poświęcono zmianom,
które mają na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego i sądowego. Przedmiotem rozważań uczestników konferencji była również kwestia stosowania Konstytucji RP przez sądy administracyjne oraz możliwość zmiany modelu orzecznictwa sądowo-administracyjnego na reformatoryjny w świetle ustawy zasadniczej.

Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a partnerem było Wydawnictwo CH. Beck. Serdecznie dziękujemy za obecność.


adw. dr Karol Pachnik
Przewodniczący Sekcji

adw. Dariusz Goliński
Wiceprzewodniczący Sekcji

apl. adw. Joanna Tkaczyk
Sekretarz Sekcji


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/