Kobiety w zawodach prawniczych. Szanse i wyzwania – debata

O szansach i wyzwaniach, z jakimi stykają się kobiety-prawniczki, rozmawiano podczas debaty poprzedzającej emisję film „RBG” o sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ruth Bader Ginsburg. Spotkanie miało miejsce 7 marca w Kinotece w ramach Festiwalu Filmowego HERDocs.

W dyskusji wzięły udział adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Joanna Parafianowicz, redaktor naczelna serwisu „Pokój Adwokacki” i Joanna Subko, prawniczka, aplikantka adwokacka, pracująca w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Debatę monitorowała Karolina Głowacka.

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Elżbiety Łukacijewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego 2019-2024 z okręgu podkarpackiego. Mówiła ona o nadal obecnej nierówności płac kobiet i mężczyzn, cyberprzemocy, której doświadczają kobiety biorące udział w debacie publicznej, o rażących dysproporcjach w reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Podkreślała też znaczenie wspierania się wzajemnego kobiet, mówienia o sobie dobrze i o potrzebie patrzenia na siebie i inne kobiety z mniejszym krytycyzmem.

W debacie adw. Gajowniczek-Pruszyńska mówiła o zawodzie adwokata, jako zawodzie wolnym, opartym na niezależnym sądownictwie dyscyplinarnym, tajemnicy zawodowej, samorządowym kształceniu aplikantów, ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej  i na wolności słowa. Przyznała, że również w tym zawodzie istnieje szklany sufit dla kobiet – w dużych kancelariach stanowiska kierownicze zajmują panowie. Podkreślała znaczenie dyskusji w procesie pozytywnych zmian, a także wspierania młodych adwokatek. Zdaniem adw. Gajowniczek-Pruszyńskiej, która pełni też rolę patrona dla aplikantów adwokackich, biorąc pod uwagę kryterium kompetencji i wiedzy, kobiety-prawniczki często są lepsze od mężczyzn-prawników. Czasem też klientki wolą pracować z kobietami-adwokatami.

Adw. Joanna Parafianowicz mówiła o potrzebie wspierania się wzajemnego kobiet, a także nie kwestionowania doświadczeń jednych kobiet, przez inne, które nie zetknęły się z takim samym problemem. Zaznaczyła, że kobiety, które robią coś dobrego i ważnego, powinny spotykać się ze wsparciem i same to wsparcie okazywać innym. Brak krytycyzmu powinien zaś zacząć się od myślenia dobrze o samej sobie. Zwróciła uwagę na znaczenie języka, którym się posługujemy, podając przykład gorącej dyskusji, którą wzbudza słowo „adwokatka”. Mówiła także o wychowywaniu dzieci w duchu równościowym. Zdaniem adw. Parafianowicz, nie uda się wprowadzić zmian przed zmianą w sposobie myślenia.

Joanna Subko mówiła o rozdźwięku między prawem, które zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, a praktyką. Zwróciła też uwagę na niepokojące zmiany – w 2009 roku 18 proc. badanych Polaków uważało, że polityka nie jest kobiecym zajęciem. Dziewięć lat później już 30-40 proc. ankietowanych uważa, że kobiety nie powinny zajmować się polityką. Stereotypy dotyczące płci, zamiast znikać, pogłębiają się. Brakuje edukacji równościowej.

Podczas debaty jej uczestniczki zgodziły się, że potrzebne są autorytety – kobiety działające w przestrzeni publicznej. Przykładem takiego autorytetu jest m.in. prof. Ewa Łętowska.

Po dyskusji odbył się pokaz filmu dokumentalnego „RBG” o sędzi Ruth Bader Ginsburg, sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, znanej z walki o równe prawa kobiet i mężczyzn.

Organizatorem pokazu było Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Festiwal Filmowy HERDocs.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski