Kolejny numer "Palestry Świętokrzyskiej"


Krajowy Zjazd Adwokatury i "In memoriam" adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes NRA, to główne tematy grudniowego numeru "Palestry Świętokrzyskiej". 

"W mijającym 2016 roku dla środowiska adwokackiego najważniejszym wydarzeniem był XII Krajowy Zjazd Adwokatury, który obradował w dniach 25 -26 listopada 2016 roku w Krakowie. Delegaci dokonali wyboru nowych władz naczelnych organów samorządu adwokackiego ale także przyjęli szereg uchwał kształtujących kierunki działania na kolejne cztery lata. Był to czas nie tylko werbalnej manifestacji naszego przywiązania do samorządnej i niezależnej Adwokatury, ukazał również naszą determinację w obronie demokratycznego państwa prawa oraz wolności i praw obywatelskich" - napisał w słowie wstępu adw. Jerzy Zięba, dziekan izby kieleckiej.

"Jaka będzie adwokatura w najbliższych latach zależy od nas samych. W ostatnich miesiącach, w toczących się dyskusjach środowiskowych, wiele miejsca poświęcono sprawom wizerunku Adwokatury. Nie sposób go wykreować poprzez uchwały, plakaty, najlepsze akcje marketingowe jeśli stracimy z pola widzenia te wartości, które na trwałe wpisały się w etos naszego zawodu.

Wizerunek adwokatury to suma zachowań i postaw każdego z nas, to nasza historia i tradycja, wartości deontologiczne, które ukształtowały naszą tożsamość zawodową. Tylko wierni naszej historii, powołaniu, etosowi będziemy zdolni obronić podstawy wolności zawodu adwokackiego i niezależnej Adwokatury, jako jednego z fundamentów ładu demokratycznego.

Naczelna Rada Adwokacka w przededniu Krajowego Zjazdu uczciła pamięć adw. Joanny Agackiej- Indeckiej, Prezes NRA, która w dniu 10 kwietnia 2010 r. zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, wydaniem płyty - Jej poświęconej, zatytułowanej In Memoriam. Płyta zawierająca nagrania muzyki organowej największych światowych kompozytorów (Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka, Johannesa Brahmsa, Maxa Regera), stanowi hołd i dowód pamięci środowiska adwokackiego dla Naszej Prezes. Nigdy nie zdarzyło się to chyba w historii światowej adwokatury, aby takie wydarzenie miało miejsce. My, Adwokaci Polscy w ten symboliczny sposób mogliśmy sprawić, że to miejsce które pozostawiła po sobie śp. adwokat Joanna Agacka - Indecka, przestaje być puste, jeśli wypełnia je pamięć o Niej.

W najnowszym numerze, który ukazuje się w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku, składając najlepsze życzenia, mam przyjemność polecić Szanownym Czytelnikom wiele interesujących artykułów, pióra znakomitych autorów."

(zobacz Palestre Świętokrzyską w wersji pdf)

(Spis treści)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/