Komunikat ORA w Warszawie ws. zatrzymania adw. Giertycha

W związku z zatrzymaniem Romana Giertycha, warszawskiego adwokata, przez CBA 15 października 2020 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała komunikat. Sprawę skomentował również dziekan warszawskiej izby, adw. Mikołaj Pietrzak.

Komunikat w sprawie zatrzymania warszawskiego adwokata Romana Giertycha

W związku z dzisiejszym (15 października 2020 r.) zatrzymaniem przez CBA warszawskiego adwokata Romana Giertycha informujemy, że sprawa jest monitorowana i traktowana – podobnie jak w każdym takim przypadku – z najwyższą powagą.

Informujemy także, iż – w trosce o ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej - przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i adw. Aleksander Krysztofowicz oraz Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski - biorą udział w podejmowanych przez organy ścigania czynnościach przeszukań w kancelarii i domu zatrzymanego.

Z niepokojem odbieramy podawaną przez media informację, iż do zatrzymania dochodzi w przeddzień sprawy aresztowej znanego polskiego przedsiębiorcy, którego zatrzymany jest obrońcą. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ze szczególną uwagą bada, czy w tej sprawie nie dochodzi do obstrukcji ze strony organów ściągania wobec zatrzymanego w wykonywaniu jego obowiązków obrończych.

Jeżeli wpłyną informacje od prokuratury lub sądu w tej sprawie, zostaną one tak jak w każdym takim przypadku przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie przypominamy o fundamentalnej zasadzie domniemania niewinności, w myśl której osoba podejrzana i oskarżana w procesie jest uznawana za niewinną aż do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku w jej sprawie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie


Komentarz w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha zamieścił w mediach społecznościowych adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie:

Jestem w najwyższym stopniu zaniepokojony zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha, jak również przeszukaniami jego kancelarii i mieszkania. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie drobiazgowo monitoruje każdy przypadek zatrzymania adwokata oraz przeszukania jego kancelarii lub mieszkania.

Każdorazowo sprawdzamy, czy prowadzone działania odbywają się z poszanowaniem tajemnicy adwokackiej oraz badamy, czy nie dochodzi do naruszenia niezależności adwokackiej w postaci represji wobec adwokata za jego działalność zawodową, w tym za działalność pozostającą w kontrze do interesów politycznych przedstawicieli władzy państwowej.

Sytuacja, w której doszło do zatrzymania adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania w istotnej sprawie z perspektywy władzy politycznej, w której występuje on jako obrońca, musi budzić obawy, czy nie mamy do czynienia z obstrukcją działalności obrończej. Obstrukcją, która może być motywowana instrumentalnym i politycznym działaniem organów państwowych.

Dzisiejsze zatrzymanie znakomicie obrazuje, z jakich powodów Adwokatura protestowała, gdy doszło do ponownej unifikacji instytucji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. W tej konstelacji, zawsze będzie pojawiało się pytanie: na ile interesy polityczne miały wpływ na działania Prokuratury.

Samorząd adwokacki będzie z największą atencją monitorował działania organów ścigania wobec adwokata Romana Giertycha.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry