Konferencja bydgoskiego Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej

Konferencja Naukowo-Dydaktycznej, która odbędzie się 12 kwietnia br. oficjalnie otworzy Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej z siedzibą przy ZS nr 24 w Bydgoszczy. W programie wydarzenia znajdą się wykłady ekspertów  z zakresu prawa, psychologii i mediacji, a także dyskusja oraz część warsztatowa skierowana do młodzieży oraz praktyków prawa. Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad konferencją.

Organizatorami konferencji oraz inicjatorami powołania Centrum są Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy oraz ZS nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Patronatem objęli także Konferencję: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii UKW oraz Wydział Psychologii UKW. 

W wydarzeniu, które rozpocznie się o godz. 10 w siedzibie szkoły przy ul. Puszczykowej wezmą udział uczniowie, prawnicy, mediatorzy, bydgoscy studenci oraz zaproszeni goście. Eksperci będą debatować z młodzieżą na temat potrzeby edukacji prawnej w szkole oraz o roli nauczania zasad komunikacji i mediacji. Wszystko po to, by walczyć z hejtem i dyskryminacją, potrafić rozmawiać w trakcie konfliktów, a także m.in. budować świadomość zagrożeń i pułapek czyhających w sieci. W trakcie konferencji organizatorzy zaprezentują logo Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej, dla którego inspiracją stała się praca uczennicy ZS nr 24. 

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli uznani w Polsce eksperci. Prof. Roman Ossowski, specjalista z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej podczas wtorkowego wydarzenia będzie mówił o „Sztuce międzyludzkiej komunikacji”.  Szef Instytutu Prawa i Ekonomii UKW, prof. Radosław Krajewski natomiast wygłosi wykład „Wartość edukacji prawnej. Perspektywa indywidualna i społeczna”. 

Trzech prelegentów pochyli się nad zagadnieniem mediacji rówieśniczych. Dr Agnieszka Kilińska-Pękacz z Instytutu Prawa i Ekonomii UKW  wygłosi wykład: „Pozytywne mediacje – profilaktyka przeciwko krzywdzeniu dzieci  i przestępczości nieletnich”. Dariusz Rogowicz, oficer rezerwy z 25-letnim stażem, weteran wojskowych misji zagranicznych w Macedonii, Kosowie, Afganistanie czy w Afryce, a zarazem pedagog specjalny i nauczyciel opowie, jak wyglądają mediacje rówieśnicze oczami pokolenia Z. Natomiast adwokat Karolina Wilamowska, mediator sądowy, trener i koordynator programu „Mediacje w szkole w praktyce” poprowadzi wykład: „Tworzenie centrum mediacji rówieśniczej - zagadnienia praktyczne”. 

Dr Ewa Kosowska-Korniak - mediatorka sądowa, dr nauk prawnych, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, specjalistka ds. PR i dziennikarka przyjedzie do Bydgoszczy z referatem: „Edukacja prawna młodzieży w praktyce. Zalety prowadzenia zajęć w formie symulacji”. Nie zabraknie też spojrzenia socjologicznego. Dr Tomasz Marcysiak przedstawi zagadnienie „Socjologii kłamstwa i manipulacji, czyli „złej wiary" w praktyce”. 

Zaplanowano także część praktyczną w formie warsztatów. Pierwszy z nich skierowany będzie do uczniów „Mediacje rówieśnicze w praktyce" (prowadzenie: adw. Karolina Wilamowska). Podczas drugiego warsztatu to prawnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności dotyczące tego … jak ciekawie uczyć prawa. Ten warsztat poprowadzi Maciej Sopyło, trener edukacji medialnej i cyfrowej oraz praw człowieka. 

Nowo utworzone Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej upamiętni wieloletnią nauczycielkę języka angielskiego i  znakomitego pedagoga bydgoskiej szkoły, Kamilę Wyrębską.  Dzięki jej staraniom uczniowie uczestniczyli w programie „Erasmus+", była również szkolną koordynatorką projektu Commenius. W 2014 r. uzyskała tytuł „Superbelfra": Najlepszego Nauczyciela SP w Bydgoszczy w plebiscycie organizowanym przez „Gazetę Pomorską”. W 2017 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W swojej pracy zawodowej dbała o wysoki poziom wiedzy uczniów oraz kładła duży nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich, w tym respektowanie zasad demokratycznego państwa oraz podstawowych praw i wolności każdego obywatela niezależnie od rasy, wyznania i obywatelstwa. Była też pierwszym nauczycielem, który wprowadził w szkole zajęcia dydaktyczne z zakresu mediacji szkolnej i rówieśniczej. Nauczycielka zmarła 27 stycznia 2022 r.

czytaj program 

Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/3x5TnDI

Wydarzenie na FB: https://bit.ly/35LK5Bq

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry