Konkurs krasomówczy aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej


W Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się 4 marca 2017 r. Konkurs Krasomówczy organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku.

Zmagania trzynastu uczestników oceniało jury w składzie:

- adwokat Dariusz Strzelecki, dziekan ORA (przewodniczący),

- adwokat Joanna Gręndzińska,

- adwokat Wioletta Kazimierczyk,

- adwokat Jerzy Luranc,

- adwokat Przemysław Rybiński.

Moderatorami konkursu byli adwokat Dominika Rydlichowska i adwokat Marcin Derlacz, kierownik szkolenia aplikantów adwokackich.

W konkursie wzięli udział aplikanci adwokaccy Pomorskiej Izby Adwokackiej, którzy 3 tygodnie przed datą konkursu otrzymali do zapoznania kazusy cywilne i karne. 28 lutego Dziekan ORA w Gdańsku, w drodze losowania, przydzielił uczestnikom kazusy, kolejność wystąpień oraz role procesowe, odegrane przez poszczególnych uczestników. Aplikanci mieli trzy dni na dopracowanie swoich przemówień.

W trakcie konkursu zaprezentowano cztery kazusy karne oraz dwa cywilne. Uczestnicy wystąpili w następującej kolejności, kazusie i roli procesowej:

Para nr 1, kazus karny 1:

- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Damian Schiller

- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Krzysztof Ropiński;

Para nr 2, kazus cywilny 1:

- w roli pełnomocnika powoda, apl. adw. Radosław Łozowski

- w roli pełnomocnika pozwanego, apl. adw. Krystian Dzięgielewski;

Para nr 3, kazus karny 2:

- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Zuzanna Nowakowska

- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Błażej Tachasiuk

Para nr 4, kazus cywilny 1:

- w roli pełnomocnika powoda, apl. adw. Grzegorz Talewski

- w roli pełnomocnika pozwanego, apl. adw. Konrad Wysocki;

Para nr 5, kazus karny 3:

- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Szymon Konwerski

- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Paweł Rasmus

Para nr 6, kazus karny 4:

- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Paulina Polak

- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Adam Sampolski.

Aplikant adwokacki Sebastian Sawlewicz zaprezentował mowę obrończą do kazusu karnego nr 1.

Na swoje stanowisko końcowe każdy uczestnik miał 20 minut. Następnie przysługiwało 5-minutowe prawo riposty, z którego wszyscy skorzystali.

Izbowy Konkurs Krasomówczy wygrał apl. adw. Grzegorz Talewski, drugie miejsce zajął apl. adw. Błażej Tachasiuk, a trzecie miejsce na podium zajął apl. adw. Krzysztof Ropiński. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.

Po praz pierwszy w wieloletniej historii konkursu, jego zasady przewidywały przyznanie nagrody publiczności. Zgromadzona na sali sądowej widownia postanowiła wyróżnić w tym zakresie apl. adw. Błażeja Tachasiuka.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali ponadto nagrody książkowe wydawnictwa Wolters Kluwer oraz upominki od Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować izbę podczas środowiskowego konkursu krasomówczego, organizowanego dla aplikantów adwokackich izb w: Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Toruniu.

Przewodniczący jury, adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA, zanim wręczył uczestnikom nagrody i wyróżnienia, podziękował za odwagę i determinację wszystkim, którzy zdecydowali się wystąpić przed kolegami i koleżankami oraz wskazał na wysoki i w tym kontekście zaskakujący poziom wystąpień.

Wszystkim uczestnikom Konkursu Krasomówczego serdecznie gratulujemy.

apl. adw. Olga Tymczyna

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski