Konkurs krasomówczy aplikantów Izby koszalińskiej

Izbowy etap konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich odbył się 11 lutego w Koszalinie.

Konkurs miał miejsce w sali rozpraw Sądu Okręgowego, a w zmaganiach konkursowych wzięło udział pięcioro aplikantów, którzy wygłosili mowy końcowe w sprawach karnych oraz w sprawie cywilnej.

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich losowanie kazusów odbyło się 3 dni wcześniej.  Aplikanci wylosowali role procesowe w dwóch sprawach karnych i jednej cywilnej. Pozostali aplikanci z izby uczestniczyli w konkursie w charakterze publiczności. Jury przewodniczyła adw. Maria Kapsa, wicedziekan ORA w Koszalinie. W składzie zasiedli także adw. Elżbieta Nowak – wicedziekan ORA oraz adw. Andrzej Czerniec – członek ORA.

Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu: pierwsze miejsce zajął apl. adw. Marcin Bonew, drugie miejsce zajęła apl. adw. Joanna Jaremczykowska, a trzecie apl. adw. Dagmara Popowicz.

Laureat konkursu i zdobywca I miejsca wylosował rolę obrońcy w sprawie karnej, natomiast zdobywczyni II miejsca przypadła rola pełnomocnika powodów w sprawie cywilnej. Trzecia laureatka wystąpiła w sprawie karnej, w której pełniła rolę pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, którymi były publikacje prawnicze, pozostali uczestniczy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wszyscy aplikanci biorący udział w konkursie zostali obdarowani maskotkami. Nagrody ufundowały wydawnictwa prawnicze C.H.Beck i Walters Kluwer.

Laureaci I i II miejsca  wezmą udział  konkursie środowiskowym, którego organizatorem w roku bieżącym będzie Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie.

Naszym zwycięzcom życzymy powodzenia podczas drugiego etapu konkursu i zajęcia miejsc medalowych.

 

Adw. Elżbieta Nowak

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski