Konkurs krasomówczy w izbie kieleckiej

Izbowy konkurs krasomówczy odbył się 23 marca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach.

Poziom konkursu był bardzo wysoki oraz wyrównany. Laureatami zostali:


I miejsce - apl. adw. Patryk Zieliński,
II miejsce - apl. adw. Aleksandra Rusiecka, którzy będą reprezentować Izbę na Środowiskowym Konkursie Krasomówczym,
III miejsce zajął apl. adw. Mateusz Wydra.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry