Konkurs krasomówczy w izbie koszalińskiej


Etap izbowy konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich izby koszalińskiej odbył się 13 lutego w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Koszalinie. Do zmagań konkursowych przystąpiło ośmiu aplikantów, którzy wygłosili mowy końcowe w sprawach karnych i cywilnych. 

Losowanie kazusów odbyło się 3 dni wcześniej, zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Aplikanci wylosowali role procesowe w dwóch sprawach karnych i dwóch  cywilnych. Pozostali aplikanci z izby uczestniczyli w konkursie w charakterze publiczności. W jury zasiadało 5 adwokatów, a przewodniczył adw. Ryszard Bochnia, dziekan ORA w Koszalinie.

Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu: pierwsze miejsce zajęła apl. adw. Patrycja Miksza, drugie miejsce zajęła apl. adw. Katarzyna Cembała, a trzecie apl. adw.  Mateusz Szkarłat.  

Wbrew potocznemu przekonaniu, że najczęściej laureatami konkursów krasomówczych zostają aplikanci, którzy wylosowali role w kazusie karnym, tym razem konkurs wygrały aplikantki, które wylosowały role pełnomocnika powódki i pełnomocnika pozwanej w sprawie cywilnej.

Trzeci laureat także wystąpił w sprawie, w której pełnił rolę pełnomocnika pozwanego w procesie z cywilnym. Aplikanci – laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, którymi były publikacje prawnicze, pozostali uczestniczy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Dwie pierwsze laureatki pojadą na konkurs środowiskowy do Gdańska, na którym będą reprezentowały izbę koszalińską.

Życzymy naszym zwyciężczyniom powodzenia podczas drugiego etapu konkursu i zajęcia miejsc medalowych.

Adw. Ryszard Bochnia
Dziekan ORA w KoszalinieShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/