Konkurs krasomówczy w łódzkiej izbie adwokackiej

Konkurs krasomówczy w łódzkiej izbie adwokackiej odbył się 24 marca w siedzibie ORA w Łodzi.

Członkami Komisji Konkursowej byli: przewodniczący adw. Bartosz Tiutiunik, wicedziekan ORA w Łodzi oraz adw. dr. Sylwester Redeł, adw. Ryszard Marcinkowski i adw. Stanisław Kubiak.

Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu wystąpień zwłaszcza wśród aplikantów I roku. Po burzliwych obradach Komisja przyznała:

I miejsce apl. adw. Justynie Kotlińskiej,
II miejsce apl. adw. Dariuszowi Zbroszczykowi,
III miejsce apl. adw. Julii Szkudlarek.

Dodatkowo wyróżniono: apl. adw. Patrycję Żuberek oraz apl. adw. Michała Hanke.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry