Konkurs krasomówczy we Wrocławiu

Wrocław gościł 14 czerwca uczestników Środowiskowego Konkursu Krasomówczego. Stawili się laureaci dwóch pierwszych miejsc z Izbowych Konkursów Krasomówczych odbytych w bieżącym roku w izbach: bielsko-bialskiej, katowickiej, opolskiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej. 

W jury zasiedli dziekani i wicedziekani tych izb: adw. Andrzej Grabiński – Wrocław, adw. Andrzej Pawlikowski – Wałbrzych, adw. Jerzy Pinior – Katowice, adw. Seweryn Plebanek – Opole i adw. Krzysztof Stec – Bielsko-Biała.

Konkurs przeprowadzono w sali wykładowej w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej. Gości przywitała adw. Anna Ślęzak, organizująca konkursy krasomówcze z upoważnienia ORA we Wrocławiu. Wśród gości byli adw. Anna Zielińska, która uczy retoryki aplikantów adwokackich w izbie bielsko-bialskiej i patron jednej z uczestniczek konkursu, apl. adw. Ireny Malinowskiej - adw. Marian Jagielski, wicedziekan ORA w Opolu.

Tradycją konkursów jest rozpoczynanie ich mową wzorcową, wygłoszoną przez jednego z adwokatów - świetnych mówców. W tym roku zadania tego podjął się kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Wrocławskiej – adw. dr Tomasz Razowski. Obrona oparta była o przypadek lekarki oskarżonej o narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia wobec niewłaściwej diagnozy i braku skierowania na leczenie szpitalne. Jasny wywód prowadził do wniosku o uniewinnienie. Przemówienia wysłuchano z uwagą i nagrodzono hucznymi brawami.

Konkurs prowadzili aplikanci adwokaccy III –go  roku aplikacji: Katarzyna Grzybowska i Paweł Stachurski.  Autorami kazusów byli adw. Anna Ślęzak – z prawa cywilnego, adw. Jadwiga Banaszewska i adw. Jacek Szymański – z prawa karnego.

Jako pierwsza para w kazusie nr 1 z prawa cywilnego, dotyczącym nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, zaprezentowali się apl. adw. Tomasz Zonerlik z izby bielsko-bialskiej, jako pełnomocnik wnioskodawczyni i apl. adw. Marta Michno z izby wałbrzyskiej – jako pełnomocnik uczestnika postępowania. Druga para wygłaszała przemówienia w oparciu o kazus nr 1 z prawa karnego, dotyczący podłożenia materiałów wybuchowych w garażu domu, w którym również zlokalizowana była restauracja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego wystąpiła apl. adw. Aleksandra Kobierska z izby wrocławskiej a w roli obrońcy apl. adw. Mariusz Gierus z izby wałbrzyskiej. 

W kazusie nr 2 z prawa karnego, dotyczącym napadu na bank wystąpiła trzecia para w składzie apl. adw. Irena Malinowska z izby opolskiej – pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i apl. adw. Marcin Duda z izby katowickiej – obrońca.

W kolejnym kazusie nr 2 z prawa cywilnego apl. adw. Marek Jakubowski z izby bielskiej podjął się wystąpienia w charakterze pełnomocnika powoda a apl. adw. Marianna Rosińska – pełnomocnika pozwanego. Kazus dotyczył  roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej przez spadkobierców strony umowy przedwstępnej.

W finale para piąta wygłosiła przemówienia w oparciu o kazus nr 3 z prawa karnego, który dotyczył tragicznego w skutkach incydentu, jaki miał miejsce na wakacyjnej dyskotece. Pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego była apl. adw. Anna Supeł z izby wrocławskiej, a obrońcą apl. adw. Łukasz Jaworski z izby katowickiej.

Przed ogłoszeniem wyników przewodniczący jury, adw. Andrzej Grabiński pogratulował wszystkim uczestnikom i zaznaczył, że poziom wystąpień był wysoki i wyrównany, co utrudniało decyzję o nagrodach. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu uchwaliła ufundowanie nagród pieniężnych w wysokości 3 000 zł na zajecie I-go miejsca, 2 000 zł za II-gie miejsce i 1 000 zł za III-cie miejsce. Jury, prócz tych nagród, przyznało dwa wyróżnienia.

Wyróżniania otrzymali apl. adw. Tomasz Zonerlik z izby bielskiej i apl. adw. Marcin Duda z izby katowickiej.   Nagrodę za zajęcie III-go miejsca otrzymał apl. adw. Marek Jakubowski z izby bielskiej, za zajęcie II-go miejsca apl. adw. Irena Malinowska z izby opolskiej a zwycięzcą została apl. adw.  Anna Supeł z izby wrocławskiej.

Można stwierdzić, że drużynowo wygrali aplikanci z bielskiej izby adwokackkiej, której obaj przedstawiciele zdobyli punktowane miejsca.

adw. Anna Ślęzak

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/