Koszalin: aplikanci otrzymali książkę o adw. Boguckiej-Skowrońskiej

Każdy z aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Koszalinie otrzymał egzemplarz książki zatytułowanej „Skowrońska”, której bohaterką jest adwokat Anna Bogucka–Skowrońska. Publikację wręczył aplikantom 24 września adw. Ryszard Bochnia, dziekan.

Książka to wywiad-rzeka, jaki z mecenas Bogucką-Skowrońską przeprowadził Marek Zagalewski, wieloletni dziennikarz. Publikacja ukazała się nakłądem wydawnictwa „Głos”.

Adw. Anna Bogucka-Skowrońska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1967 odbywała aplikację sądową, w 1971 roku rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w Słupsku. Na początku lat 70-tych należała do Stronnictwa Demokratycznego. W 1980 włączyła się w działalność opozycyjną. Była głównym doradcą MKZ, „S” ZR Słupskiego, redaktorem tygodnika „Solidarność Słupska”, wspierała KSS „KOR” i Wolne Związki Zawodowe. W 1981 roku włączyła się w działalność Niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.


Po ogłoszeniu stanu wojennego została, jako jedyna kobieta w regionie, internowana, zwolniono ją dopiero rok później. Brała udział w kilkudziesięciu procesach działaczy „Solidarności” m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, grożono represjami, kilkakrotnie była zatrzymywana na 48 godzin.


W 1982 r. była sądzona przez kolegium ds. wykroczeń. Była również zaangażowana w pracę Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W latach 1983-1989 była członkiem Komitetu Helsińskiego.


Po roku 1989 zaangażowała się w działalność polityczną. W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 kandydowała z ramienia Komitetu Obywatelskiego, otrzymała 106575 głosów czyli 68,12% oddanych ważnych głosów. W kolejnych kadencjach była senatorem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1993-1997 oraz 2007-2015 pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 była radną Miasta Słupsk, w tym przewodniczącą Rady Miasta. Od 2015 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Słupska.


Zajmowała szereg stanowisk w krajowych władzach adwokatury, była wielokrotnie delegatką izby koszalińskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury, pełniła też funkcję sędzi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.


Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXV-lecia „Solidarności” oraz Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym (2013).


Mimo kłopotów ze zdrowiem, brała w 2017 roku czynny udział w protestach ulicznych w Słupsku w obronie niezależnego sądownictwa, co skutkowało wezwaniem na przesłuchanie przez Policję. Pani Mecenas stawiła się na przesłuchanie. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie przesłuchiwaniem mecenas Boguckiej-Skowrońskiej i przypomniało zasługi Pani Mecenas dla Polski.

W 2017 r. przyjęła honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry